Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin

Danh sách cán bộ Phòng Kế hoạch Tài chính


Tin liên quanSTT

Anh

Họ và Tên

Chức vụPhạm Minh Tuấn
Trưởng Phòng

2

Đoàn Thị Thoan

Phó Phòng
3Hồ sĩ LưuPhó Phòng
4

 
Trần Thị Hoài Thương
Chuyên viên
5

 
Phạm Hồng Tâm
Chuyên viên6

 
Phạm Thị Thanh Hoa
Chuyên Viên
7

 
Nguyễn Thị Yến
Chuyên viên
8

 
Nguyễn Thị Kiều Anh
Chuyên viên

________________________

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 404 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-4) 37547506  +  411, 412  - Fax: (84-4) 37546765

Email: khtc_kt@vnu.edu.vn ;  Website: http://ueb.vnu.edu.vnHọ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn JHDXAC
Nội dung