Trang thư viện ảnh
 


Sinh viên Trường ĐHKT hoàn thành khóa luận tốt nghiệp

Từ ngày 31/5 đến 5/6/2011, sinh viên khóa QH-2007-E Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã hoàn thành đợt bảo vệ khóa luận tốt nghiệp - "bài tập" cuối cùng của thời sinh viên.