Trang thư viện ảnh
 


Sinh viên tình nguyện Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đoàn TNCS HCM về việc tổ chức các hoạt động tình nguyện vào mùa hè hàng năm, Đoàn Thanh niên trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã triển khai chiến dịch “Mùa hè xanh 2011” từ ngày 30/6/2011 đến ngày 5/8/2011