Năm 2007: ĐHQGHN tuyển sinh 2.300 chỉ tiêu đào tạo sau đại học

Căn cứ Công văn số 3390/BGD&Đ-KHTC ngày 16/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2007 ĐHQGHN sẽ tuyển sinh 2.100 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ và 200 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ. Ngày 23/4/2007 Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 1478/KHCN giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm 2007 cho các đơn vị đào tạo sau đại học thuộc ĐHQGHN, theo đó chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ được phân bố cho các đơn vị đào tạo như sau:


TT ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIẾN SĨ
1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 525 84
2 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 430 44
3 Trường Đại học Ngoại ngữ 200 8
4 Trường Đại học Công nghệ 230 25
5 Khoa Luật 190 12
6 Khoa Kinh tế 150 10
7 Khoa Sư phạm 125 13
8 Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị 45 2
9 Khoa Quản trị Kinh doanh 30 -
10 Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển 20 -
11 Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường 20 1
12 Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển Giáo dục 15 -
13 Đào tạo liên kết 120 -

Tổng số 2100 200


Thảo Nguyên (theo VNUnet)

Xem phản hồi( 0 ) | Gửi phản hồi |

Video
Get the Flash Player to see this player.
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala ĐH NorthCentral Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài
ĐH Benedictin
Đại học Công lập Fullerton, California (Hoa Kỳ)
Đại học UPEC
Đại học Princeton (Hoa Kỳ)
ĐH Massey
Ngân hàng Thương mại CP An Bình
Ngân hàng Liên Việt
Công ty Chứng khoán Hà Nội
Công ty Chứng khoán Sài Gòn
Tập đoàn Nomura
Đại học Nam Đài Loan
Đại học Waseda