Tìm kiếm
 
  Quảng cáo

105 sinh viên thuộc diện chính sách ưu đãi được miễn học phí

Ảnh: Nguyễn Lưu
Ngày 21/11/2007, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế đã ký Quyết định số 1336/ĐHKT/QĐ-CTSV về việc miễn học phí cho 105 sinh viên thuộc diện chính sách ưu đãi từ học kỳ II năm học 2006 - 2007 cho đến hết khóa học. Những sinh viên học 2 chuyên ngành sẽ không được miễn học phí học chuyên ngành 2. Cụ thể như sau:

Tin liên quan
TT

Họ tên

Lớp

Đối tượng

1

Nguyễn Thị Huệ

QH-2003-E CLC

NCTB4/4

2

Đinh Thị Thùy Linh

QH-2003-E CLC

CTB3/4

3

Trần Thúy Nga

QH-2003-E TCNH

CTB4/4

4

Bùi Thị Ngọc Yến

QH-2003-E QTKD

CTB3/4

5

Phạm Quang Huy

QH-2003-E QTKD

CTB4/4

6

Ninh Thị Dịu

QH-2003-E QTKD

CBB3/3

7

Mai Xuân Trọng

QH-2003-E QTKD

CTB4/4

8

Đặng Văn Sơn

QH-2003-E QTKD

CTB4/4

9

Lê Thị Nhàn

QH-2003-E QTKD

CTB4/4

10

Trần Thị My Hương

QH-2003-E QTKD

CTB4/4

11

Khổng Văn Sinh

QH-2003-E QTKD

CTB4/4

12

Tạ Thị Vân

QH-2003-E QTKD

CNNCĐHH

13

Lê Thị Hải Lam

QH-2003-E QTKD

CTB4/4

14

Dương Thị Thanh Phương

QH-2003-E KTĐN

CTB3/4

15

Nguyễn Thị Việt Châu

QH-2003-E-KTĐN

CTB4/4

16

Lê Thị Kim Cúc

QH-2003-E KTĐN

CTB4/4

17

Trần Thị Dân Huyền

QH-2003-E KTĐN

CTB4/4

18

Hoàng Thị Mai Phương

QH-2003-E KTĐN

CTB4/4

19

Đặng Thị Sự

QH-2003-E KTĐN

CTB4/4

20

Hoàng Mạnh Hùng

QH-2003-E KTĐN

NCTB4/4

21

Bùi Thị Liên Ngọc

QH-2003-E KTĐN

NCTB4/4

22

Hà Văn Đông

QH-2003-E KTĐN

CTB4/4

23

Phạm Thị Thúy Lệ

QH-2003-E KTĐN

CTB4/4

24

Lê Thị Thanh Thúy

QH-2003-E KTĐN

CTB4/4

25

Trần Thị Hoa

QH-2003-E KTĐN

CTB4/4

26

Nguyễn Thế Vương Anh

QH-2003-E KTĐN

CTB4/4

27

Nguyễn Thị Cẩm Hằng

QH-2003-E KTCT

CTB3/4

28

Nguyễn Thị Như Trang

QH-2003-E KTCT

CTB3/4

29

Bùi Thị Huyền

QH-2003-E KTCT

CTB4/4

30

Phạm Thúy Ngần

QH-2003-E KTCT

CTB4/4

31

Nguyễn Thị Hồng Minh

QH-2003-E KTCT

CTB3/4

32

Nguyễn Ngọc Hà

QH-2004-E KTĐN

CTB3/4

33

Nguyễn Thị Hiên

QH-2004-E KTĐN

CNNCĐHH

34

Nguyễn Tùng Linh

QH-2004-E KTĐN

CTB4/4

35

Tạ Nguyễn Thu Thúy

QH-2004-E KTĐN

CTB4/4

36

Trần Thị Xuân Mai

QH-2004-E KTĐN

CTB3/4

37

Lê Minh Ngọc

QH-2004-E KTĐN

CTB4/4

38

Nguyễn Thị Hoa

QH-2004-E KTĐN

CTB4/4

39

Lê Huy Hoàng

QH-2004-E KTĐN

CTB4/4

40

Bạch Thị Mai Hương

QH-2004-E KTĐN

CTB4/4

41

Nguyễn Thị Liên

QH-2004-E KTĐN

CTB4/4

42

Đào Hồng Tiệm

QH-2004-E KTĐN

CBB3/3

43

Lê Thị Quỳnh Trang

QH-2004-E KTCT

CTB3/4

44

Đặng Thị Thu Hằng

QH-2004-E-KTCT

CTB4/4

45

Vũ Thị Hiền

QH-2004-E-KTCT

CTB4/4

46

Trịnh Thị Mến

QH-2004-E-KTCT

CBB3/3

47

Bùi Văn Tá

QH-2004-E KTCT

CBB3/3

48

Trương Thị Vân Anh

QH-2004-E KTCT

CTB3/4

49

Đinh Quang Dương

QH-2004-E KTCT

CTB4/4

50

Nguyễn Văn Tín

QH-2004-E KTCT

CTB4/4

51

Lý Thị Tú

QH-2004-E KTCT

CTB4/4

52

Nguyễn Ngọc Điềm

QH-2004-E-QTKD

CTB4/4

53

Đặng Thị Mai

QH-2004-E QTKD

CTB4/4

54

Đinh Minh Bảo

QH-2004-E QTKD

CTB3/4

55

Ngô Kim Dung

QH-2004-E QTKD

CTB4/4

56

Đỗ Đức Hòa

QH-2004-E QTKD

CTB4/4

57

Trần Thị Hương

QH-2004-E QTKD

CTB4/4

58

Nguyễn Trung Linh

QH-2004-E QTKD

CTB4/4

59

Nguyễn Thị Trang Nhung

QH-2004-E QTKD

CTB4/4

60

Vương Xuân Quý

QH-2004-E QTKD

CTB4/4

61

Nguyễn Nam Thắng

QH-2004-E QTKD

CTB3/4

62

Nguyễn Thị Thủy

QH-2004-E QTKD

CTB4/4

63

Nguyễn Thị Thương

QH-2004-E QTKD

CTB4/4

64

Hoàng Bích Liên

QH-2004-E TCNH

CBB3/3

65

Nguyễn Giang Nam

QH-2004-E TCNH

CTB3/4

66

Nguyễn Bá Tấn

QH-2004-E TCNH

NCBB3/3

67

Bùi Thị Bích Thuận

QH-2004-E TCNH

CTB4/4

68

Đào Thị Thu Thủy

QH-2004-E TCNH

NCTB4/4

69

Trần Khánh Như

QH-2005-E CLC

CTB4/4

70

Phạm Thị Hoa

QH-2005-E CLC

CTB4/4

71

Nguyễn Thị Kim Oanh

QH-2005-E CLC

CTB3/4

72

Đỗ Thị Thúy Điệp

QH-2005-E KTCT

CTB4/4

73

Nguyễn Đức Tôn

QH-2005-E KTCT

CTB4/4

74

Nguyễn Đình Xô

QH-2005-E KTCT

CTB4/4

75

Ngô Thị Hạnh

QH-2005-E QTKD

CTB3/4

76

Trần Thị Thúy Lan

QH-2005-E QTKD

CTB3/4

77

Nguyễn Thanh Liêm

QH-2005-E QTKD

CTB4/4

78

Nguyễn Thị Luyến

QH-2005-E QTKD

CBB3/3

79

Nguyễn Thị Oanh

QH-2005-E QTKD

CTB4/4

80

Lâm Thị Trang

QH-2005-E QTKD

CTB4/4

81

Trần Thị Bình

QH-2005-E KTĐN

CTB3/4

82

Nguyễn Thị Bích Hạnh

QH-2005-E KTĐN

NCTB4/4

83

Nguyễn Hiền Lương

QH-2005-E KTĐN

CTB4/4

84

Lưu Thị Phương Chi

QH-2005-E TCNH

CTB4/4

85

Hà Hương Giang

QH-2005-E TCNH

CTB3/4

86

Phạm Thị Thùy Dung

QH-2005-E TCNH

CTB4/4

87

Nguyễn Thị Thùy Trang

QH-2005-E TCNH

CTB4/4

88

Liêu Thanh Hiếu

QH-2005-E TCNH

CTB3/4

89

Nguyễn Thùy Linh

QH-2006-E KTĐN

CBB3/3

90

Nguyễn Hoài Đức

QH-2006-E KTĐN

CTB4/4

91

Nguyễn Cao Bình

QH-2006-E KTĐN

CTB4/4

92

Lương Quốc Dũng

QH-2006-E KTĐN

CTB4/4

93

Vũ Thị Thu Hằng

QH-2006-E KTĐN

CTB4/4

94

Nguyễn Thị Hải Hậu

QH-2006-E KTĐN

CTB4/4

95

Phạm Thị Hiên

QH-2006-E KTĐN

CTB4/4

96

Lê Thị Duyên

QH-2006-E KTCT

CTB3/4

97

Lê Thị Khơi

QH-2006-E KTCT

CTB4/4

98

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

QH-2006-E KTCT

CTB3/4

99

Nguyễn Văn Trọng

QH-2006-E KTCT

CTB3/4

100

Phạm Hữu Thành

QH-2006-E QTKD

CTB3/4

101

Trịnh Thị Tươi

QH-2006-E TCNH

CBB3/3

102

Nguyễn Thị Dạo

QH-2006-E TCNH

CTB4/4

103

Nguyễn Thị Bích Ngọc

QH-2006-E TCNH

CTB4/4

104

Phạm Thị Huyền Thương

QH-2006-E TCNH

CTB4/4

105

Bùi Thị Phương Thảo

QH-2006-E TCNH

CTB4/4


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn MUDLMK
Nội dung

  Tiêu điểm

Ngày 11/9/2013, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo Chính sách công và phát triển với chủ đề “Kinh tế Việt...

Nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa QH-2009-E KTPT, ngày 25/1/2013, tại phòng 511, E4, Khoa Kinh tế Phát...

Ngày 29/10/2012, Chi bộ Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2015.

Hòa trong không khí rộn ràng, náo nức của những ngày đầu năm học, tiếp nối các hoạt động sôi nổi của tuần lễ định hướng tân sinh viên, chương trình...

Ngày 17/8/2012, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức hội thảo chuyên đề “Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Việt...

Chiều ngày 15/6/2012, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức cuộc họp tổng kết kế hoạch nhiệm vụ (KHVN) năm học 2011 - 2012...

Sáng ngày 7/5/2012, hội đồng chấm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã có buổi làm việc...

Ngày 18/4/2012, tại giảng đường NTC, nhận lời mời của Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, TS. Lê Đăng Doanh - chuyên gia kinh...

  tin nổi bật

Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc và con đường phát triển bền vững

Ngày 11/9/2013, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo Chính sách công và phát triển với chủ đề “Kinh tế Việt...

Hội nghị định hướng thực hiện khóa luận cho sinh viên khóa QH-2009-E KTPT

Nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa QH-2009-E KTPT, ngày 25/1/2013, tại phòng 511, E4, Khoa Kinh tế Phát...

Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế Phát triển lần thứ II

Ngày 29/10/2012, Chi bộ Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2015.

 đối tác