Tìm kiếm
 
  Quảng cáo

Đảng bộ Trường ĐHKT tổ chức học tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 khoá XI

Thực hiện hướng dẫn tại kế hoạch số 123-KH/ĐU của Đảng ủy ĐHQGHN, sáng ngày 17/9/2013, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khoá XI cho đảng viên toàn Đảng bộ.

Tin liên quanGS.TS Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương đã trực tiếp truyền đạt và hướng dẫn nghiên cứu nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) gồm: (1) Nghị quyết Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; (2) Nghị quyết “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; (3) Kết luận Tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; (4) Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; (5) Kết luận “Một số vấn đề cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”. Trong đó, tập trung phân tích sâu Nghị quyết: “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.


GS.TS Hoàng Chí Bảo thuyết trình tại Hội nghị

Ngoài ra, GS. Hoàng Chí Bảo còn thông tin thêm một số vấn đề về sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và những công việc tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Đảng bộ Trường ĐHKT tổ chức Hội nghị này nhằm phổ biến, quán triệt Nghị quyết, giúp các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết đã được Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thông qua. Để triển khai học tập và thực hiện hiệu quả nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XI, Đảng ủy Trường ĐHKT cũng đã gửi tài liệu đến từng Chi bộ để các Chi bộ tiếp tục nghiên cứu, phổ biến, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 7 - khóa XI được đi vào cuộc sống.


Tin: Lưu Nguyễn - Ảnh: Chiêm Đỗ

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn AXKGVM
Nội dung

  Tiêu điểm

Ngày 11/9/2013, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo Chính sách công và phát triển với chủ đề “Kinh tế Việt...

Nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa QH-2009-E KTPT, ngày 25/1/2013, tại phòng 511, E4, Khoa Kinh tế Phát...

Ngày 29/10/2012, Chi bộ Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2015.

Hòa trong không khí rộn ràng, náo nức của những ngày đầu năm học, tiếp nối các hoạt động sôi nổi của tuần lễ định hướng tân sinh viên, chương trình...

Ngày 17/8/2012, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức hội thảo chuyên đề “Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Việt...

Chiều ngày 15/6/2012, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức cuộc họp tổng kết kế hoạch nhiệm vụ (KHVN) năm học 2011 - 2012...

Sáng ngày 7/5/2012, hội đồng chấm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã có buổi làm việc...

Ngày 18/4/2012, tại giảng đường NTC, nhận lời mời của Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, TS. Lê Đăng Doanh - chuyên gia kinh...

  tin nổi bật

Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc và con đường phát triển bền vững

Ngày 11/9/2013, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo Chính sách công và phát triển với chủ đề “Kinh tế Việt...

Hội nghị định hướng thực hiện khóa luận cho sinh viên khóa QH-2009-E KTPT

Nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa QH-2009-E KTPT, ngày 25/1/2013, tại phòng 511, E4, Khoa Kinh tế Phát...

Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế Phát triển lần thứ II

Ngày 29/10/2012, Chi bộ Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2015.

 đối tác