Tìm kiếm
 
  Quảng cáo

Thông báo về việc cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, giảng đường

Thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg, ngày 02/8/2007 của Chính phủ, về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó, Khoản 1, Điều 4 của quy chế cấm: “Hút thuốc lá nơi làm việc”. Thực hiện xây dựng văn hóa công sở, học đường “nói không với thuốc lá”, Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định sau:

Tin liên quan1, Cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên không hút thuốc lá tại văn phòng làm việc, khu vực giảng đường (trong phòng, khu vực hành lang, cầu thang... các tòa nhà làm việc và giảng đường).

2, Phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo và giáo dục Quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Quốc tế có trách nhiệm thông báo cấm hút thuốc lá tới toàn thể học viên, sinh viên; theo dõi, kiểm tra, lập biên bản những trường hợp vi phạm để báo cáo Ban Giám hiệu có biện pháp xử lý.

3, Phòng Hành chính - Tổng hợp triển khai dán khẩu hiệu “Cấm hút thuốc lá” tại khu vực làm việc và giảng đường; theo dõi, kiểm tra, lập biên bản những trường hợp cán bộ, giảng viên vi phạm, báo cáo Ban Giám hiệu có biện pháp xử lý.

Đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, khoa, bộ phận, trung tâm quán triệt nội dung trên tới toàn thể cán bộ viên chức đơn vị mình./.
>> Xem hoặc download thông báo tại đây.

Nơi nhận:
   - Ban Giám hiệu (để b/c);
   - Phòng Đào tạo;
   - Các trung tâm đào tạo;
   - Các đơn vị;
   - Lưu: VT, HCTH, N (22).

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Trần Anh Tài


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn YDNRXM
Nội dung

  Tiêu điểm

Ngày 11/9/2013, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo Chính sách công và phát triển với chủ đề “Kinh tế Việt...

Nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa QH-2009-E KTPT, ngày 25/1/2013, tại phòng 511, E4, Khoa Kinh tế Phát...

Ngày 29/10/2012, Chi bộ Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2015.

Hòa trong không khí rộn ràng, náo nức của những ngày đầu năm học, tiếp nối các hoạt động sôi nổi của tuần lễ định hướng tân sinh viên, chương trình...

Ngày 17/8/2012, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức hội thảo chuyên đề “Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Việt...

Ngày 11/7/2012, Chi bộ Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 2 quần chúng ưu tú là Nguyễn Thị...

Chiều ngày 15/6/2012, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức cuộc họp tổng kết kế hoạch nhiệm vụ (KHVN) năm học 2011 - 2012...

Sáng ngày 7/5/2012, hội đồng chấm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã có buổi làm việc...

  tin nổi bật

Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc và con đường phát triển bền vững

Ngày 11/9/2013, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo Chính sách công và phát triển với chủ đề “Kinh tế Việt...

Hội nghị định hướng thực hiện khóa luận cho sinh viên khóa QH-2009-E KTPT

Nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa QH-2009-E KTPT, ngày 25/1/2013, tại phòng 511, E4, Khoa Kinh tế Phát...

Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế Phát triển lần thứ II

Ngày 29/10/2012, Chi bộ Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2015.

 đối tác