Tìm kiếm
 
  Quảng cáo

Trường ĐHKT: khen thưởng 114 sinh viên khoá QH-2009-E

Theo quyết định số 1239/QĐ-ĐHKT ngày 20/6/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT - ĐHQGHN, có 114 sinh viên khoá QH-2009-E ĐHKT được Hiệu trưởng khen thưởng đợt tháng 6/2013, gồm:

Tin liên quan- Tốt nghiệp xuất sắc khoá học 2009-2013: 7 sinh viên

- Tốt nghiệp loại giỏi khoá học 2009-2013: 97 sinh viên

- Có nhiều đóng góp trong hoạt động phong trào khoá học 2009-2013: 5 sinh viên

- Có nhiều cố gắng, vươn lên trong học tập khoá học 2009-2013: 5 sinh viên

Danh sách cụ thể như sau:

TT
Mã SV
Họ và tên
Lớp
I

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khoá học 2009-2013

1
09050195
Nguyễn Thị Luyến
QH-2009-E TCNH
2
09050146
Nguyễn Đức Dũng
QH-2009-E TCNH-TA
3
09050220
Phùng Đức Quyền
QH-2009-E TCNH-TA
4
09050230
Đào Chiến Thắng
QH-2009-E TCNH-TA
5
09050453
Phạm Hà My
QH-2009-E KTĐN-CLC
6
09050120
Nguyễn Thuỳ Trang
QH-2009-E KTĐN
7
09050425
Đoàn Ngọc Diệu Hằng
QH-2009-E KTĐN-CLC
II

Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi khoá học 2009-2013

1
09050153

Lưu Thị Quỳnh Giang

QH-2009-E TCNH-TA
2
09050239
Phạm Thị Thanh Thuỷ
QH-2009-E TCNH
3
09050237
Nguyễn Thị Thuần
QH-2009-E TCNH
4
09050247
Đỗ Hương Trà
QH-2009-E TCNH-TA
5
09050194
Nguyễn Tiến Long
QH-2009-E TCNH-TA
6
09050197
Hoàng Thanh Mai
QH-2009-E TCNH-TA
7
09050205
Đặng Thị Minh Ngọc
QH-2009-E TCNH-TA
8
09050257
Đặng Thị Tuyến
QH-2009-E TCNH
9
09050240
Đào Thị Thuý
QH-2009-E TCNH
10
09050249

Đinh Thị Kiều Trang

QH-2009-E TCNH
11
09050170

Phạm Thị Thu Hiền

QH-2009-E TCNH
12
09050222

Nguyễn Văn Tá

QH-2009-E TCNH
13
09050242

Nguyễn Thị Thuý

QH-2009-E TCNH
14
09050128

Dương Thị Anh

QH-2009-E TCNH
15
09050204

Đỗ Thị Kim Ngân

QH-2009-E TCNH
16
09050185

Lê Thị Lân

QH-2009-E TCNH
17
09050155
Hoàng Thanh Hằng
QH-2009-E TCNH
18
09050157
Đào Thị Thu Hương

QH-2009-E TCNH

19
09050225
Lý Thị Thơm

QH-2009-E TCNH

20
09050161
Vũ Thu Hà
QH-2009-E TCNH
21
0905033
Nguyên Thị Thi
QH-2009-E TCNH
22
09050263
Lưu Hải Yến

QH-2009-E TCNH

23
09050141
Trần Linh Chi
QH-2009-E TCNH
24
09050469

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

QH-2009-E KTCT
25
09050448

Vũ Phương Linh

QH-2009-E KTCT
26
09050467

Vũ Thị Thuỳ

QH-2009-E KTCT
27
09050419

Nguyễn Thị Cách

QH-2009-E KTCT
28
09050437

Ngô Mỹ Hoa

QH-2009-E KTCT
29
09050434

Đào Thị Hường

QH-2009-E KTCT
30
09050417

Phạm Thị Mai Anh

QH-2009-E KTCT
31
09050435

Nguyễn Văn Hiệp

QH-2009-E KTCT
32
09050428

Vũ Thị Thu Hương

QH-2009-E KTCT
33
09050449

Nguyễn Thị Thu Liễu

QH-2009-E KTCT
34
09050445

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

QH-2009-E KTCT
35
09050447

Trịnh Thị Thuỳ Linh

QH-2009-E KTCT
36
09050463

Bùi Thị Thu Thảo

QH-2009-E KTCT
37
09050462

Trần Thị Thơ

QH-2009-E KTCT
38
09050407
Mai Thị Vân

QH-2009-E KTPT

39
09050339
Đỗ Thị Dung

QH-2009-E KTPT

40
09050409
Nguyễn Đức Vinh

QH-2009-E KTPT

41
09050387
Phạm Thị Thảo

QH-2009-E KTPT

42
09050035
Nguyễn Hồng Hải
QH-2009-E KTĐN
43
09050110
Vũ Thị Mai Thanh
QH-2009-E KTĐN
44
09050103
Nguyễn Thị Ái Thương
QH-2009-E KTĐN
45
09050057
Bùi Thị Lan
QH-2009-E KTĐN
46
09050031
Lều Thị Mai Hương
QH-2009-E KTĐN
47
09050075
Nguyễn Bích Ngọc
QH-2009-E KTĐN
48
09050071
Vũ Hà My
QH-2009-E KTĐN
49
09050080
Nguyễn Thị Hồng Nhung
QH-2009-E KTĐN
50
09050080
Hoàng Thị Hồng Nhung
QH-2009-E KTĐN
51
09050068
Lê Thị Thanh Mai
QH-2009-E KTĐN
52
09050062
Trịnh Thị Thuỳ Linh
QH-2009-E KTĐN
53
09050107
Đỗ Thị Hồng Thắm
QH-2009-E KTĐN
54
09050083
Nguyễn Thị Oanh Oanh
QH-2009-E KTĐN
55
09050045
Nguyễn Thị Thu Hoài
QH-2009-E KTĐN
56
09050043
Trần Duy Hưng
QH-2009-E KTĐN
57
09050073
Nguyễn Thị Nga
QH-2009-E KTĐN
58
09050030
Lê Mai Kim Hương
QH-2009-E KTĐN
59
09050084
Hoàng Anh Phương
QH-2009-E KTĐN
60
09050072
Liêu Thị Tuyết Nga
QH-2009-E KTĐN
61
09050067
Hoàng Thu Mai
QH-2009-E KTĐN
62
09050113
Nguyễn Thị Phương Thúy
QH-2009-E KTĐN
63
09050021
Nguyễn Thị Dung
QH-2009-E KTĐN
64
09050077
Nguyễn Thị Hồng Nguyên
QH-2009-E KTĐN
65
09050442
Trần Thị Liên
QH-2009-E KTĐN
66
09050104
Lê Ngọc Thành
QH-2009-E KTĐN
67
09050049
Trần Thị Hoa
QH-2009-E KTĐN
68
09050019
Nguyễn Thị Cúc
QH-2009-E KTĐN
69
09050069
Nguyễn Thị Mùi
QH-2009-E KTĐN
70
09050024
Đào Hương Giang
QH-2009-E KTĐN
71
09050010
Phùng Thị Hải Anh
QH-2009-E KTĐN
72
09050032
Nguyễn Thị Hương
QH-2009-E KTĐN
73
09050052
Nguyễn Thương Huyền
QH-2009-E KTĐN
74
09050013
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
QH-2009-E KTĐN-CLC
75
09050020
Nguyễn Lê Dung
QH-2009-E KTĐN-CLC
76
09050415
Nguyễn Thị Mai Anh
QH-2009-E KTĐN-CLC
77
09050033
Nguyễn Thị Ngọc Hà
QH-2009-E KTĐN-CLC
78
09050358
Vũ Ngọc Huy
QH-2009-E KTĐN-CLC
79
09050081
Vũ Hồng Nhung
QH-2009-E KTĐN-CLC
80
09050458
Đoàn Minh Phượng
QH-2009-E KTĐN-CLC
81
09050002
Huỳnh Quang Anh
QH-2009-E KTĐN
82
10050362
Ngô Đình Anh Khoa
QH-2009-E QTKD
83
09050265
Dương Ngọc Anh
QH-2009-E QTKD
84
09050285
Nguyễn Thị Thu Hoài
QH-2009-E QTKD
85
09050303
Nguyễn Phương Nhung
QH-2009-E QTKD
86
09050295
Nguyễn Kim Ngân
QH-2009-E QTKD
87
09050320
Nguyễn Thanh Tú
QH-2009-E QTKD
88
09050312
Hàn Thị Thảo
QH-2009-E QTKD
89
09050313
Vũ Thị Thảo
QH-2009-E QTKD
90
09050315
Nguyễn Hoài Thu
QH-2009-E QTKD
91
09050317
Đỗ Song Chung Thủy
QH-2009-E QTKD
92
09050271
Nguyễn Thùy Dương
QH-2009-E QTKD
93
09050283
Trần Thị Thu Hiền
QH-2009-E QTKD
94
09050277
Tạ Thị Hương Giang
QH-2009-E QTKD
95
09050297
Nguyễn Như Ngọc
QH-2009-E QTKD
III

Sinh viên đã có nhiều đóng góp trong hoạt động phong trào khoá học 2009-2013

1
09050141
Trần Linh Chi
QH-2009-E TCNH
2
09050417

Phạm Thị Mai Anh

QH-2009-E KTCT
3
09050359

Nguyễn Thị Khánh Huyền

QH-2009-E KTPT

4
09050004
Lê Tuấn Anh
QH-2009-E KTĐN
5
09050294
Đỗ Đình Nam
QH-2009-E QTKD
IV

Sinh viên đã có nhiều cố gắng, vươn lên trong học tập khoá học 2009-2013

1
09050142
Nguyễn Thị Chí
QH-2009-E TCNH
2
09050464

Lê Thị Thắm

QH-2009-E KTCT
3
09050366

Nguyễn Thị Liễu

QH-2009-E KTPT

4
09050101
Lương Anh Thư
QH-2009-E KTĐN
5
09050272
Trương Thị Dinh
QH-2009-E QTKD
Danh sách gồm 112 sinh viên.

>> Xem hoặc download quyết định và danh sách sinh viên được khen thưởng tại đây.


P.V

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn NYJWRM
Nội dung

  Tiêu điểm

Ngày 11/9/2013, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo Chính sách công và phát triển với chủ đề “Kinh tế Việt...

Nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa QH-2009-E KTPT, ngày 25/1/2013, tại phòng 511, E4, Khoa Kinh tế Phát...

Ngày 29/10/2012, Chi bộ Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2015.

Hòa trong không khí rộn ràng, náo nức của những ngày đầu năm học, tiếp nối các hoạt động sôi nổi của tuần lễ định hướng tân sinh viên, chương trình...

Ngày 17/8/2012, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức hội thảo chuyên đề “Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Việt...

Chiều ngày 15/6/2012, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức cuộc họp tổng kết kế hoạch nhiệm vụ (KHVN) năm học 2011 - 2012...

Sáng ngày 7/5/2012, hội đồng chấm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã có buổi làm việc...

Ngày 18/4/2012, tại giảng đường NTC, nhận lời mời của Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, TS. Lê Đăng Doanh - chuyên gia kinh...

  tin nổi bật

Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc và con đường phát triển bền vững

Ngày 11/9/2013, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo Chính sách công và phát triển với chủ đề “Kinh tế Việt...

Hội nghị định hướng thực hiện khóa luận cho sinh viên khóa QH-2009-E KTPT

Nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa QH-2009-E KTPT, ngày 25/1/2013, tại phòng 511, E4, Khoa Kinh tế Phát...

Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế Phát triển lần thứ II

Ngày 29/10/2012, Chi bộ Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2015.

 đối tác