Hướng dẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm học 2015-2016
12/12/2015 11:26Công văn số 5116/ĐHKT-TCNS ngày 3/12/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

>> Chi tiết xem tại đây


Trường ĐHKT - ĐHQGHN