Thêm 22 sinh viên, học viên được trường ĐHKT khen thưởng năm 2015
06/12/2015 11:03

Theo quyết định số 5117/QĐ-ĐHKT ngày 3/12/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 22 sinh viên, học viên của trường sẽ được trao thưởng đợt tốt nghiệp năm 2015, gồm: 1 Nghiên cứu sinh và 05 học viên đạt kết quả cao trong học tập; 16 học viên là cán bộ lớp hoạt động tích cực, học tập tốt.


Danh sách cụ thể như sau:


TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

I

Nghiên cứu sinh đạt kết quả cao trong học tập

1

Cảnh Chí Dũng

07/11/1981

QH-2012-E.NCS QTKD

II

Học viên đạt kết quả cao trong học tập

1

Lê Thùy Linh

30/11/1983

QH-2012-E.CH TCNH

2

Nguyễn Thị Minh

08/11/1967

QH-2012-E.CH KTCT

3

Vương Thị Hương

28/09/1988

QH-2012-E.CH QLKT

4

Lê Huyền Trang

06/12/1988

QH-2012-E.CH QTKD

5

Nguyễn Văn Hiền

30/04/1983

QH-2012-E.CH KTQT

III

Học viên là cán bộ lớp hoạt động tích cực, học tập tốt

1

Nguyễn Linh

09/09/1975

QH-2012-E.CH KTQT1

2

Nguyễn Phùng Hạnh

27/11/1974

QH-2012-E.CH QLKT1

3

Kim Xuân Trường

10/10/1977

QH-2012-E.CH QLKT2

4

Nguyễn Tuấn Cường

22/04/1976

QH-2012-E.CH QLKT3

5

Tạ Đình Kết

06/11/1976

QH-2012-E.CH QTKD1

6

Nguyễn Viết Định

01/10/1983

QH-2012-E.CH QTKD2

7

Đỗ Quang Học

09/10/1976

QH-2012-E.CH QTKD3

8

Nguyễn Ngọc Diên

10/05/1977

QH-2012-E.CH TCNH 1

9

Nguyễn Thị Lan Hương

05/08/1978

 QH-2012-E.CH TCNH2

10

Bùi Văn Liêm

20/06/1984

QH-2012-E.CH TCNH3

11

Trương Văn Hùng

10/12/1966

QH-2012-E.CH KTQT2

12

Phạm Văn Hoan

15/06/1968

QH-2012-E.CH QLKT4

13

Nguyễn Bá Hảo

27/02/1969

QH-2012-E.CH QLKT5

14

Huỳnh Anh Vũ

20/06/1979

QH-2012-E.CH QTKD4

15

Cao Quang Cảnh

20/02/1964

QH-2012-E.CH KTCT1

16

Bùi Thu Thủy

03/02/1983

QH-2012-E.CH KTCT2


Các học viên và sinh viên trên đã được lãnh đạo Trường ĐHKT trao thưởng tại Lễ khai giảng và trao bằng sau đại học năm 2015.


Việt An