Lãnh đạo Trường ĐHKT làm việc với đại diện Trường Wiscosin
13/10/2008 12:12

Ngày 13/10/2008 tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã diễn ra buổi làm việc giữa lãnh đạo Nhà trường và đại diện Trường Đại học Wiscosin.


Tham gia buổi làm việc về phía Trường Đại học Wiscosin có Tiến sĩ Karl Markgraf, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc tế; về phía Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Hợp tác Phát triển, Khoa Kinh tế Quốc tế.
Trường Đại học Wiscosin đã hợp tác với Trường Đại học Kinh tế trong chương trình trao đổi giảng viên những năm qua và đạt được nhiều thành công tốt đẹp. Hiện nay, Trường Đại học Wiscosin đang đẩy mạnh các hoạt động hợp tác để tăng số sinh viên quốc tế theo học.
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế và Đại học Wiscosin đã thảo luận về khả năng hợp tác Chương trình cử nhân 1+2+1 giữa hai bên, khả năng hợp tác trong việc sinh viên của Đại học Wiscosin đến học tập tại Trường Đại học Kinh tế một học kỳ, vấn đề kinh phí đối với sinh viên khi tham gia chương trình liên kết đào tạo giữa hai bên...
Trong không khí cởi mở của buổi làm việc, lãnh đạo hai bên cũng đã bày tỏ mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Hy vọng rằng, với sự hợp tác chặt chẽ của hai bên: Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Đại học Wiscosin (Hoa Kỳ), nhiều triển vọng mới, nhiều cơ hội mới thuận lợi sẽ được mở ra, góp phần tạo nên sự phát triển mới cho cả hai bên.

TS. Karl Markgraf Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc tế, Đại học Wiscosin (Hoa Kỳ) tại buổi làm việc.

TS. Karl Markgraf Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc tế, Đại học Wiscosin (Hoa Kỳ) tại buổi làm việc.Phạm Diệp - Mai Anh