Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách - Trường ĐHKT triển khai dự án nghiên cứu với JICA (Nhật Bản)
17/01/2009 12:34

Ngày 16/1/2009, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách - Trường ĐHKT, ĐHQGHN (VEPR) đã ký hợp đồng triển khai dự án nghiên cứu Xây dựng bảng cân đối liên ngành (I-O) liên vùng cho Việt Nam, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật bản tại Việt Nam (Văn phòng JICA Việt Nam) tài trợ.


Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích làm tiền đề cho việc thực hiện các nghiên cứu tiếp theo của JICA trong Dự án “Cải thiện hệ thống quảng canh nhằm đưa các phương thức và kỹ thuật canh tác tốt hơn tới nông dân nghèo ởĐồng bằng Sông Cửu Long”.
Một phần kết quả của nghiên cứu này bao gồm bảng cân đối liên ngành liên vùng, tập trung phân rã chi tiết các tỉnh và tiểu vùng trong vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Bảng cân đối này và hệ thống dữ liệu đi kèm sẽ là cơ sở để JICA thực hiện các nghiên cứu tiếp theo liên quan đến xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động trong lĩnh vực Phát triển nông thôn ởĐồng Bằng Sông Cửu Long.
Trưởng nhóm nghiên cứu là chuyên gia Bùi Trinh, nghiên cứu viên cao cấp của VEPR. Ông Bùi Trinh hiện là một trong số ít các chuyên gia hàng đầu về bảng cân đối liên ngành ở Việt Nam và Đông Nam Á. Nhóm nghiên cứu bao gồm các thành viên chính: TS. Nguyễn Đức Thành, chuyên gia Francisco T. Secretario (Philippines) và chuyên gia Dương Mạnh Hùng (Tổng cục Thống kê - GSO), cùng các thành viên khác từ VEPR và GSO. Dự tính nghiên cứu sẽ hoàn tất vào ngày 5/3/2009.VEPR