Hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên
12/12/2007 09:00

Năm học 2007-2008, số lượng đề tài đăng ký nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa Quản trị Kinh doanh là 25 đề tài, trong đó nhóm đề tài do sinh viên các khóa năm thứ nhất và năm thứ tư chiếm tới 52% với 13 đề tài đăng ký.


Với số lượng như vậy nhưng do kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu còn hạn chế nên chưa có nhiều đề tài đăng ký hay. Điểm đáng chú ý trong năm nay là khá nhiều sinh viên các khóa QH-2005-E và QH-2006-E đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo nhóm. Trong tháng 12/2007, Khoa Quản trị Kinh doanh sẽ tổ chức hội thảo về phương thức thực hiện nghiên cứu khoa học cho nhóm sinh viên đã đăng ký đề tài.

Tin: Trần Kim - Ảnh: Nguyễn Việt