Khoa QTKD tham gia giảng dạy tại Chương trình Đào tạo và Phát triển quản lý dành cho lãnh đạo cấp Vụ và tương đương
09/09/2009 13:56

Thực hiện các hoạt động Xây dựng năng lực thuộc Chương trình Hợp tác Việt Nam - Thụy Điển về Tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai Chương trình Đào tạo và Phát triển quản lý dành cho lãnh đạo cấp Vụ và tương đương, cán bộ quy hoạch vào các chức danh do Bộ trưởng bổ nhiệm (Chương trình MTDP khóa 3). Chương trình đã hoàn tất vào ngày 9/9/2009.


Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHKT - ĐHQGHN là đối tác Việt Nam duy nhất trong bốn đối tác tham gia cung cấp dịch vụ đào tạo cho chương trình SEMAL. Khoa tham gia đào tạo các chuyên đề về “Quản trị chiến lược” và “Kỹ năng lãnh đạo” trong 3 khóa học do chương trình SEMLA tài trợ từ tháng 6/2008 đến nay.
Trong thời gian tham gia giảng dạy 3 khóa học, các giảng viên của Khoa QTKD đã chia sẻ với học viên các triết lý và tình huống thực tế về: Chiến lược và sự thành công bền vững của tổ chức; Hoạch định chiến lược của tổ chức; Kiểm soát chiến lược; Phương pháp quản trị hiện đại áp dụng cho một tổ chức; Xây dựng văn hóa mạnh cho một tổ chức; Kỹ năng đàm phán; Rèn luyện cá nhân… Các chuyên đề giảng dạy đã nhận được sự đánh giá cao từ phía học viên và đơn vị đồng tổ chức.


Trần Kim Loan (K.QTKD)