Hội thảo chuyên đề “Rào cản môi trường trong thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”
14/12/2007 09:00

Chiều ngày 14/12/2007, Khoa Kinh tế Quốc tế đã tổ chức hội thảo chuyên đề “Rào cản môi trường trong thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”. Hội thảo đã thu hút được đông đảo sinh viên các lớp Chất lượng cao (CLC) Trường ĐHTK tham gia.


Tại hội thảo, TS. Nguyễn Duy Hồng - Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế môi trường, Viện Đại học mở đã có bài thuyết trình chi tiết liên quan đến những thách thức cạnh tranh trên thị trường và các rào cản môi trường đối với thị trường nội địa cũng như thị trường quốc tế. Các nội dung cơ bản của bài thuyết trình bao gồm: các quy định môi trường liên quan đến thương mại ở một số nước phát triển (Dấu môi trường, luật vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn công nghiệp, tiêu chuẩn nông nghiệp, tiêu chuẩn HACCP, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nhãn sinh thái, ISO 14000..); những vấn đề môi trường mà Việt Nam đang phải đối mặt; hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp,…
Giáo viên và sinh viên các lớp CLC đã đưa ra nhiều câu hỏi và được TS. Nguyễn Duy Hồng trả lời thỏa đáng.
Hội thảo được tổ chức nhằm cung cấp thông tin, giúp sinh viên bước đầu tìm hiểu về “rào cản môi trường”, một trong nhiều rào cản mà doanh nghiệp Việt Nam cần phải vượt qua khi tiến hành hoạt động kinh doanh trên thị trường nội địa cũng như trên thị trường thế giới.

Bảo Ngọc