[Infographic] Hơn 600 suất học bổng cho năm học 2018-2019
22/03/2018 11:26

Năm học 2018-2019, ĐHQGHN sẽ trao hơn 600 suất học bổng do các tổ chức và doanh nghiệp tài trợ cho sinh viên các đơn vị trực thuộc, trong đó có sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN