[Video] Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN không ngừng nâng cao chất lượng giảng viên
03/08/2018 09:25

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng viên, đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục, ĐHKT đã tổ chức Chương trình "Chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng và phương pháp giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN".


Nội dung, cấu trúc chương trình được thiết kế dựa trên tham khảo cuốn "Handbook for Economics Lecturers" được viết bởi các nhà khoa học ở Anh Quốc. Với các giảng viên xuất sắc của Nhà trường - những người chia sẻ trong Chương trình đã nghiên cứu cuốn sách, kết hợp với những kinh nghiệm thực tiễn của bản thân, đã tích cực trao đổi với các đồng nghiệp những thông tin hữu ích.
 

Phòng TCNS (ĐHKT)