Seminar đề tài NCKH “Công tác đề thi ở Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội”
28/02/2008 00:00

Ngày 28/02/2008, Khoa Kinh tế Chính trị đã tổ chức Seminar đề tài NCKH “Công tác đề thi ở Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội” do ThS. Hoàng Triều Hoa làm chủ nhiệm đề tài. Tham dự buổi Seminar có Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị và toàn thể cán bộ, giảng viên của khoa.


Công tác đề thi là một hoạt động không thể thiếu trong lĩnh vực quản lý đào tạo, có vai trò quan trọng trong việc kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo của cả sinh viên và giảng viên.
ThS. Hoàng Triều Hoa đã thuyết trình các nội dung chủ yếu trong đề tài, qua đó xin ý kiến đóng góp, nhận xét của các cán bộ, giảng viên. PGS.TS. Phạm Văn Dũng – chủ trì buổi Seminar đã chỉ ra vai trò của công tác đề thi và đề nghị chủ nhiệm đề tài cần xem xét, nghiên cứu thêm các vấn đề đặt ra của công tác đề thi trong điều kiện Khoa Kinh tế đã phát triển thành Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Cũng tại buổi Seminar TS. Vũ Thị Dậu, ThS. Phạm Văn Chiến và một số giảng viên khác đều có ý kiến đưa ra các giải pháp để công tác đề thi được thực hiện theo một quy trình chuẩn và kiểm tra được chất lượng học tập của sinh viên hiện nay.
Qua buổi Seminar, ThS. Hoàng Triều Hoa đã thu nhận những ý kiến nhận xét, đóng góp quý báu của các cán bộ, giảng viên – những người đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đào tạo và có thể hoàn thiện đề tài có chất lượng, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn cho Trường Đại học Kinh tế.

Phùng Nam Thái - Khoa KTCT