Chia tay tình nguyện viên hợp tác với Trường ĐHKT
21/05/2010 11:17

Vừa qua, ngày 14/5/2010, Phòng NCKH&HTPT, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức chia tay với 2 tình nguyện viên của Hội giúp đỡ trẻ em, bảo vệ môi trường và hợp tác phát triển KUE e.V - CHLB Đức trước khi tình nguyện viên về nước.


Hai tình nguyện viên Wiebke Wussow và Anja Schwiertz bắt đầu công tác tại Trường Đai học Kinh tế từ 01/02/2010 theo biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Hội KUE CHLB Đức.

Trong thời gian cộng tác với Trường ĐHKT, các tình nguyện viên đã nhanh chóng hoà nhập với môi trường làm việc, hỗ trợ tích cực các hoạt động của Nhà trường như tư vấn xây dựng website của Trường, đặc biệt là hỗ trợ việc cải tiến cấu trúc website tiếng Anh hiện đại, thuận tiện và thu hút hơn; xây dựng cơ sở dữ liệu về các đối tác quốc tế và các quỹ tài trợ quốc tế; tham gia xây dựng một số đề xuất dự án quốc tế của Phòng NCKH&HTPT. Các tình nguyện viên cũng tham gia tích cực trong “Hội thảo tư vấn phương pháp viết sơ yếu lý lịch”, trao đổi và hướng dẫn sinh viên cách viết bản sơ yếu lý lịch đạt hiệu quả khi xin việc. Bên cạnh đó, ngoài giờ làm việc tại Trường, hai tình nguyện viên cũng tổ chức 3 lớp dạy tiếng Anh hàng tuần nhằm nâng cao trình độ giao tiếp ngoại ngữ cho gần 40 sinh viên Trường Đại học Kinh tế.

Thay mặt Trường Đại học Kinh tế, TS. Nguyễn Quốc Việt - Trưởng phòng  NCKH&HTPT đã tặng quà lưu niệm và cảm ơn hai tình nguyện viên vì những đóng góp tích cực trong thời gian qua. Những đóng góp đó sẽ tạo nền tảng tốt đẹp cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Hội KUE e.V.

 Hội giúp đỡ trẻ em, bảo vệ môi trường và  hợp tác phát triển (KUE e.V) được thành lập tháng 10/1995. Đây là một hội hoạt động theo phương châm phi lợi nhuận, tài trợ các chương trình nhân ái - xóa đói giảm nghèo, các dự án tại những địa phương vùng sâu, vùng xa của Việt Nam.

KUE là thành viên của Chương trình “Weltwarts” thuộc Bộ kinh tế và hợp tác phát triển CHLB Đức gửi tình  nguyện về Việt Nam làm việc không hưởng lương từ 6 đến 24 tháng.

Tháng 11 năm 2009, Trường Đại học Kinh tế- ĐHQGHN đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội KUE e.V về việc tiếp nhận các tình nguyện viên của KUE đến làm việc tại Trường Đại học Kinh tế và hỗ trợ các hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường.


Bình Minh (Phòng NCKH&HTPT)