Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQGHN “Chính sách xuất khẩu dịch vụ trong điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế”
12/03/2009 17:16

Ngày 12/3/2009 Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức nghiệm thu đề tài ĐHQGHN: “Chính sách xuất khẩu dịch vụ trong điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế” mã số QK.08.09 do TS. Hà Văn Hội, giảng viên Khoa Kinh tế Quốc tế, làm chủ nhiệm đề tài.


Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu đề tài do PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn làm Chủ tịch, thành viên tham gia Hội đồng gồm các nhà khoa học hiện đang công tác tại Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công thương; Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới; Ban Khoa học Công nghệ ĐHQGHN…
Tại buổi làm việc, TS. Hà Văn Hội đã trình bày tóm tắt đề tài trước Hội đồng nghiệm thu. Đề tài đã tập trung phân tích, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của chính sách xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi và hội nhập. Tác giả đã đi sâu nghiên cứu, phân tích những vấn đề cơ bản về dịch vụ, vai trò và vị trí của dịch vụ và xuất khẩu dịch vụ trong nền kinh tế; Nghiên cứu, phân tích chính sách xuất khẩu dịch vụ của một số nước điển hình trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại của hoạt động xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam trong việc hoạch định chính sách xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam; Những áp lực về thực tế thực hiện cam kết đã ký của Việt Nam trong việc phát triển mở cửa thị trường dịch vụ. Đề tài đã hệ thống hóa, xây dựng và đề xuất các nhóm giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ trong điều kiện Việt Nam chuyển đổi và hội nhập quốc tế.
Các thành viên Hội đồng đánh giá và nghiệm thu đã có những nhận xét, đánh giá khách quan và nhận định: đây là một đề tài mang tính cấp thiết, nghiên cứu tương đối sâu, có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn; Số liệu của đề tài được cập nhật và xử lý khoa học; đề tài đã đưa ra được các gợi ý về chính sách xuất khẩu dịch vụ trong điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế.
Đặc biệt, đề tài đã góp phần tạo nên sự gắn kết giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học - một trong những mục tiêu chiến lược phát triển của Trường ĐHKT. Trong khuôn khổ thực hiện đề tài, các tác giả thực hiện đề tài đã và đang hướng dẫn 5 học viên cao học triển khai luận văn theo hướng nghiên cứu của đề tài, đăng được 4 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành.
Đề tài đã được nghiệm thu với kết quả xếp loại: tốt.


TS. Hà Văn Hội - báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu.


Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài.