Khoa Kinh tế Chính trị, Trường ĐHKT tổ chức Sermina khoa học
26/03/2009 00:00

Ngày 26/3/2009, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức seminar khoa học về: Thị trường bất động sản ở Việt Nam hiện nay. Đây là một chủ đề mang tính thời sự, thu hút được sự quan tâm của nhiều người, nhiều nhà nghiên cứu.


Thị trường bất động sản đã có tác động rất lớn đến nền kinh tế thế giới trong các cuộc khủng hoảng, gần đây nhất là khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997 và khủng hoảng tài chính Mỹ năm 2007. Vì vậy, thị trường bất động sản ở Việt Nam cũng như xu hướng phát triển của thị trường này trong giai đoạn tới mở ra rất nhiều hướng nghiên cứu, hiện có nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này.
Tại sermina, các cán bộ giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị đã được nghe báo cáo “Thị trường bất động sản Việt Nam” của GS.TSKH. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Trong báo cáo, GS. Đặng Hùng Võ đã trình bày quá trình hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam, những tác động của nó tới nền kinh tế. Trong đó nhấn mạnh nét đặc trưng riêng của thị trường bất động sản ở Việt Nam và chứng minh rằng quá trình hình thành thị trường bất động sản đi sau thị trường hàng hóa thông thường khoảng 10 năm tính theo cơ sở pháp lý cũng như điều kiện thực tế của thị trường. Báo cáo cũng đề cập và đưa ra một số đánh giá về những chính sách mà Chính phủ Việt Nam cần làm trong quá trình xây dựng thị trường bất động sản. Dự báo cho tương lai gần, tác giả cho rằng thị trường bất động sản sẽ phục hồi trở lại, sự phát triển của thị trường sẽ có diện mạo hoàn toàn khác, chính quy hơn, đầy đủ hơn, khi hệ thống quản lý được điều chỉnh, điều quan trọng là “phải vừa kích thích được thị trường bất động sản phát triển vừa ổn định được vĩ mô, đảm bảo tính bền vững về lâu dài”.
Trong thời gian tới, GS. Đặng Hùng Võ sẽ tiếp tục hợp tác với Khoa Kinh tế Chính trị, Trường ĐHKT trong việc tham gia báo cáo khoa học và các đề tài nghiên cứu của đơn vị.


Đây là một trong những seminar khoa học thường kỳ của Trường ĐHKT - ĐHQGHN nhằm tạo nên những diễn đàn trao đổi bổ ích cho cán bộ, sinh viên nhà trường.


Tin: Ngô Thùy Dung (Khoa KTCT) Ảnh: Tuấn Hùng