"Dịch vụ tài chính là một trong những nhân tố thúc đẩy thương mại biên mậu”
03/08/2010 07:41

Đó là một trong những kết luận quan trọng của Dự án nghiên cứu quốc tế do ADB tài trợ được công bố và thảo luận tại Hội thảo quốc tế nội bộ dự án, được tổ chức tại Trường ĐHKT - ĐHQGHN ngày 28/7/2010 vừa qua.


Dự án này do PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKT - ĐHQGHN làm trưởng nhóm, được thực hiện với có sự phối hợp của Phòng Khoa học và Công nghệ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Đại học Hoàng Gia về Luật và Kinh tế học (Campuchia), Viện Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM).
Chủ đề của buổi hội thảo là “Dịch vụ tài chính và thuận lợi hóa thương mại biên mậu tại các vùng cửa khẩu của Việt Nam và những hàm ý chính sách cho tiểu vùng sông Mê công mở rộng”.
Tham dự hội thảo có: PGS. TS. Bùi Quang Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược quốc tế, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, ông Cao Dang Minh, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ tỉnh Vân Nam, ông Chheang Mieng Hiek - Trưởng Khoa Kế toán và Quản lý Đại học Hoàng Gia về Luật và Kinh tế học cùng các thành viên khác trong nhóm nghiên cứu.

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - trình bày tóm tắt nội dung của bản báo cáo dự án

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã nghe PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn trình bày tóm tắt nội dung của bản báo cáo cuối cùng của dự án và tham gia thảo luận đóng góp ý kiến để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo trước Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu sẽ được tổ chức ở Côn Minh (Trung Quốc) vào giữa tháng 8/2010. Bằng các phương pháp phân tích định lượng các số liệu sơ cấp thu thập được thông qua các cuộc điều tra ở khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia, báo cáo đã chứng minh rằng dịch vụ tài chính là một trong những nhân tố thúc đẩy thương mại biên mậu cũng như đưa ra một số khuyến nghị nhằm cải thiện chất lượng của dịch vụ tài chính ở những khu vực này.
Thông qua dự án này, nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã kết nối được với mạng lưới nghiên cứu trong khu vực, tạo đà cho việc tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và giảng dạy của trường.

Nguyễn Hồng