Trường ĐHKT triển khai chương trình thực tập, thực tế cho sinh viên đại học chính qui năm thứ ba, kế hoạch đào tạo năm học 2009 - 2010
17/04/2009 07:00

Ngày 17/4/2009, Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức họp bàn triển khai về các nội dung: kế hoạch đào tạo năm học 2009-2010; kế hoạch thực tập thực tế cho sinh viên năm thứ ba.


Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKT TS. Nguyễn Ngọc Thanh đã họp bàn với lãnh đạo các khoa về việc hoàn thiện đề cương môn học và khung chương trình cho các ngành đào tạo trong năm học 2009 - 2010. Tất cả các khoa trực thuộc nhà trường đều quyết tâm hoàn thiện đề cương các môn học được giao vào tháng 6/2009.
Năm học tới, Trường ĐHKT sẽ có một số điều chỉnh về các môn học, tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, tiên tiến, mở rộng liên thông liên kết với doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo khác thuộc ĐHQGHN trong khi vẫn đảm bảo chất lượng kiến thức cung cấp cho sinh viên.
Tại cuộc họp, các thành viên cũng đã trao đổi, thảo luận về vấn đề triển khai thực tập, thực tế cho sinh viên năm thứ ba. Để đẩy mạnh chất lượng của các chương trình thực tập thực tế, năm nay Nhà trường giao cho các khoa xây dựng nội dung cụ thể phù hợp với chuyên ngành đào tạo, gắn kết hơn nữa với thực tiễn, doanh nghiệp, khai thác tối đa quan hệ với các đối tác của Nhà trường. TS. Nguyễn Ngọc Thanh nhấn mạnh: “Kế hoạch nhiệm vụ đối với các khoa đã có, Phòng Đào tạo cần sớm đưa ra các quy định chung về yêu cầu, nội dung thực tập, kinh phí được giao, thời gian… giúp các khoa có cơ sở thực hiện, đồng thời có sự hỗ trợ tốt nhất của các phòng ban liên quan của Nhà trường đối với công tác này”.


Tuấn Hùng