Seminar lần 1 đề tài trọng điểm cấp ĐHQG “Nghiên cứu công nghệ đào tạo tiên tiến trong lĩnh vực kinh tế: Kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng cho Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN”
12/05/2009 09:52

Ngày 12/5/2009, Seminar khoa học lần thứ nhất trong khuôn khổ triển khai đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp Đại học Quốc gia: “Nghiên cứu công nghệ đào tạo tiên tiến trong lĩnh vực kinh tế: Kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng cho Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN” do PGS.TS. Trịnh Thị Hoa Mai - Chủ nhiệm Khoa Tài chính Ngân hàng chủ trì đã được tổ chức.


Đây là đề tài không chỉ mang ý nghĩa lý luận mà còn mang tính thực tiễn, ứng dụng triển khai kết quả nghiên cứu ngay tại Trường ĐHKT. Vì vậy, đề tài thu hút sự tham gia nghiên cứu của các thành viên là giảng viên thuộc 2 Khoa: Tài chính - Ngân hàng và Kinh tế Quốc tế.
Nội dung của Seminar lần này tập trung vào việc làm rõ các vấn đề: khái niệm về công nghệ đào tạo tiên tiến; cấu trúc của công nghệ đào tạo tiên tiến; các tiêu chí để đánh giá công nghệ đào tạo tiên tiến trong lĩnh vực kinh tế, những đặc điểm về hình thức, mô hình phát triển công nghệ đào tạo tiên tiến trong lĩnh vực kinh tế ở nước đang phát triển đồng thời phân tích các điều kiện cơ bản để có thể áp dụng công nghệ đào tạo tiên tiến trong lĩnh vực kinh tế.
Qua buổi seminar, nhóm thành viên thực hiện đã nhận được những ý kiến đóng góp hết sức hữu ích của cán bộ giảng viên về những kết quả đã nghiên cứu được, giúp cho việc tiếp tục hoàn thiện đề tài. Theo kế hoạch dự kiến, Seminar khoa học lần thứ 2 của đề tài trên sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7/2009.


Tin: Bảo Ngọc; Ảnh: Phạm Diệp