Seminar khoa học đề tài “Quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động ở Việt Nam”
25/05/2009 09:53

Theo kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu, ngày 25/5/2009, Khoa Kinh tế Chính trị - Trường ĐHKT đã tổ chức seminar đề tài “Quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động ở Việt Nam” do PGS.TS. Phan Huy Đường chủ trì nhằm đóng góp ý kiến giúp nhóm tác giả hoàn thiện đề tài.


Sau khi chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt đề tài, các đại biểu tham dự đã thảo luận khá sôi nổi. Các nhà khoa học đều nhất trí cho rằng đây là một vấn đề hay, cần được nghiên cứu sâu. Các ý kiến đóng góp đều muốn nhóm tác giả đi sâu về vấn đề quản lý lao động xuất khẩu ở nước ngoài. Những vấn đề như ngược đãi người lao động, người lao động vô kỷ luật, bỏ việc cần được xem xét trong việc đánh giá hiệu quả của xuất khẩu lao động. Ngoài ra, sau khi người lao động trở về nước, có nhiều vấn đề mới cần được quan tâm như việc tái hòa nhập với thị trường lao động trong nước, khai thác hợp lý lực lượng lao động qua đã qua đào tạo, có chuyên môn, có kinh nghiệm quốc tế. ThS. Lê Hồng Huyên (Văn phòng Trung ương Đảng) thuộc nhóm tác giả đề tài nhấn mạnh số liệu thể hiện phân bố về lao động Việt Nam trên chuỗi giá trị toàn cầu chủ yếu ở phần đáy, giống Hàn Quốc cách đây 30 năm...
Cuối buổi thảo luận, PGS.TS. Phạm Văn Dũng - Chủ nhiệm khoa tổng kết lại: Đây là một đề tài hay có ý nghĩa thực tiễn, đề nghị nhóm tác giả tham khảo những ý kiến đóng góp để hoàn thiện tốt đề tài, đặc biệt cần làm rõ tính ưu việt và những khuyết tật của thị trường lao động xuất khẩu, qua đó chỉ ra được những phương diện thị trường cần Nhà nước hỗ trợ.


Ngô Thùy Dung (K.KTCT)