Seminar đề tài "Vai trò của IMF trong việc khắc phục khủng hoảng tài chính - tiền tệ Châu Á 1997-1998"
16/06/2009 10:05

Ngày 16/6/2009, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường ĐHKT - ĐHQGHN đã tổ chức seminar khoa học trên với sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên trong Khoa. Đây là dịp để chủ trì đề tài ThS Lê Vân Anh công bố một số kết quả nghiên cứu ban đầu và tham khảo những ý kiến nhận xét, tư vấn của các đồng nghiệp.


Sau khi chủ trì đề tài báo cáo tóm tắt những nội dung nghiên cứu chủ yếu, các đại biểu tham gia đã có những trao đổi nhận xét sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho nhóm thực hiện đề tài. Các đại biểu cho rằng: đề tài hơi quá đồ sộ, cần rút gọn và tập trung vào phần cốt lõi. Đặc biệt, tác giả cần chú ý: IMF có ảnh hưởng toàn cầu nhưng chủ trương hoạt động thường chịu sự ảnh hưởng của Mỹ nên tác giả cần xem xét vấn đề một cách đa chiều. Bên cạnh đó, tác giả cần mở rộng nghiên cứu theo hướng so sánh vai trò của IMF với các quỹ tài chính khác. Để tiếp tục hoàn thiện, đề tài cần đánh giá được hiệu quả cụ thể của các chính sách mà IMF đã đưa ra, chứ không chỉ đơn thuần nêu ra hiện tượng như trong bản sơ thảo hiện nay. Ở phần giải pháp, tác giả không nên đưa ra những khuyến nghị hay hàm ý chính sách cho IMF, mà nên đưa ra những gợi ý chính sách cho Việt Nam trong bối cảnh có sự tác động của IMF.
Kết thúc thảo luận, PGS.TS. Phạm Văn Dũng - Chủ nhiệm Khoa kết luận: đây là một đề tài hay, thiết thực, đề nghị chủ trì đề tài ThS. Lê Vân Anh nghiên cứu những đóng góp của hội nghị và chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện đề tài theo đúng thời hạn.


Thùy Dung (KTCT)