Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển
16/04/2014 11:38
 
 

Phó chủ nhiệm phụ trách khoa:

TS. Nguyễn Quốc Việt

ĐT: (84-4) 37547506 + 310

Email: vietnq@vnu.edu.vn


Phó chủ nhiệm khoa:

TS. Vũ Đức Thanh

Phụ trách hoạt động đào tạo, hành chính tổng hợp

ĐT: (84-4) 37547506 + 310

Email: vdthanh@vnu.edu.vn


 

_____________________

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 309 - 310, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-4) 37547506 + máy lẻ 309, 310; Fax: (84-4) 37546765

Website: http://ueb.vnu.edu.vn