Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Kinh tế Phát triển
05/01/2011 08:56
 
1. Chức năng:

Khoa Kinh tế Phát triển - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN có chức năng tổ chức và thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ, tư vấn và hợp tác trong nước và quốc tế về lĩnh vực kinh tế phát triển trong khuôn khổ các hoạt động của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:
  • Đào tạo chính quy, văn bằng hai và tại chức trình độ đại học thuộc lĩnh vực kinh tế phát triển.
  • Đào tạo sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế phát triển.
  • Đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn về lĩnh vực liên quan đến kinh tế phát triển.
  • Nghiên cứu, tư vấn và cung cấp dịch vụ về các lĩnh vực liên quan đến kinh tế phát triển.
  • Hợp tác trong nước và quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh tế phát triển.
 
_________________________

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Kinh tế Phát triển

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 309 - 310, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-4) 37547506 + máy lẻ 309, 310; Fax: (84-4) 37546765

Website: http://www.ueb.edu.vn; http://fde.ueb.edu.vn