Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Kinh tế Phát triển
16/04/2014 13:54

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Kinh tế Phát triển nhiệm kỳ 2012 - 2016:


 
TT
Họ và tên
Chức danh/đơn vị công tác
Chức danh trong HĐ
1

TS. Nguyễn Quốc Việt

Phó chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế

Chủ tịch
2
TS. Vũ Đức Thanh

Phó chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế

Phó Chủ tịch
3
TS. Vũ Quốc Huy

Trưởng phòng Đô thị và Quy hoạch phát triển bền vững Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Ủy viên
4

PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học Khoa Kinh Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế

Ủy viên 
5
TS. Bùi Đại Dũng

Chủ nhiệm bộ môn Chính sách công, Khoa Kinh Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế

Ủy viên
6

ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà

Phó chủ nhiệm bộ môn Kinh tế Môi trường, Khoa Kinh Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế

Ủy viên
7

GS.TS. Ngô Thắng Lợi

Chủ nhiệm Khoa Kinh Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên
8

TS. Vũ Xuân Nguyệt Hồng

Phó viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương

Ủy viên
 
9

TS. Nguyễn Viết Thành

Giảng viên Khoa Kinh Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế

Ủy viên
Thư ký
 

 ________________________

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 306, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-4) 37547506 + máy lẻ 309, 310; Fax: (84-4) 37546765


Trường ĐHKT - ĐHQGHN