Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm lại các Phó hiệu trưởng Trường ĐHKT
16/03/2011 20:37

Ngày 16/3/2011, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm lại các Phó hiệu trưởng Trường ĐHKT nhiệm kỳ 2011 - 2016.


Tham dự Hội nghị có TS. Trịnh Ngọc Thạch - Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ, Trường ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN.

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM; Chủ tịch Hội sinh viên; Chi ủy hoặc Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cùng các Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên chính của trường ĐHKT đã tham dự hội nghị.

TS. Trịnh Ngọc Thạch phổ biến tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm lại các Phó Hiệu trưởng

Sau khi TS. Trịnh Ngọc Thạch phổ biến tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm lại các Phó Hiệu trưởng, các đại biểu đã nghe Phó Hiệu trưởng PGS.TS Trần Anh Tài  và Phó Hiệu trưởng TS. Nguyễn Ngọc Thanh trình bày chương trình công tác dự kiến trong nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho chương trình công tác dự kiến của các Phó Hiệu trưởng và bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm lại các Phó hiệu trưởng của Trường.

Theo kế hoạch đánh giá nhiệm kỳ công tác 2007 - 2011 và công tác bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2011 - 2016, cuối tháng 3 - đầu tháng 4/2011 Trường ĐHKT sẽ tiến hành đánh giá và bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo của các phòng, ban, bộ phận trực thuộc.


Tin: Lưu Mai - Ảnh: Cao Mạnh