Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Khoa TC-NH và cử cán bộ phụ trách Phòng Tổ chức Nhân sự
24/03/2011 15:46

Ngày 22/3/2011, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN đã ký quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng và cử cán bộ phụ trách Phòng Tổ chức Nhân sự.


Theo quyết định số 418 /QĐ-ĐHKT, TS. Quách Mạnh Hào - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long, được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Theo quyết định số 416 /QĐ-ĐHKT, ThS. Cảnh Chí Dũng - Phó Trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự, được cử phụ trách Phòng Tổ chức Nhân sự đến khi có quyết định mới.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

TCNS