Những thí sinh có kết quả thi cao nhất khối D vào Trường ĐHKT năm 2008
25/09/2009 12:06

Tính theo kết quả thí sinh đạt được gồm: điểm thi 3 môn Toán + Văn + Ngoại ngữ và điểm ưu tiên.TT

Ngành

Họ và tên

SBD

Điểm

môn

1

Điểm

môn 2

Điểm

môn

3

Tổng

điểm

Ưu

tiên

Kết

quả

1

404

Nông Thanh Huyền

2884

675

875

625

22

3.5

25.5

2

404

Trần Thị Thu Trang

7591

775

925

775

25

0

25

3

402

Hồ Thị Trang

7281

800

950

675

24.5

0.5

25

4

404

Nguyễn Thị Thắng

10245

750

800

800

23.5

1.5

25

5

403

Lê Minh Hoa

2279

750

900

775

24.5

0

24.5

6

402

Tạ Thị Kim Dung

954

750

750

575

21

3.5

24.5

7

404

Nguyễn Thị Phương Linh

3834

675

875

825

24

0

24

8

402

Nguyễn Thị Hồng Anh

220

825

875

650

23.5

0.5

24

9

402

Nguyễn Thị Uyên

7959

750

900

650

23

1

24

10

402

Nguyễn Thị Hạt

1836

750

850

725

23.5

0

23.5

11

404

Lê Thị Ngọc Bích

526

775

825

675

23

0.5

23.5

12

402

Vũ Thị Ngọc Bích

551

700

800

800

23

0.5

23.5

13

404

Phùng Thị Thanh Hải

1676

675

775

825

23

0.5

23.5

14

402

Trần Thị Thu Hường

3354

750

825

700

23

0.5

23.5

15

402

Nguyễn Vĩnh Thuận

6712

575

975

750

23

0.5

23.5

16

402

Nguyễn Hữu Linh

3807

750

800

675

22.5

1

23.5

17

402

Nguyễn Thị Bích Ngọc

4910

775

775

675

22.5

1

23.5

18

402

Lê Thị Thu Trang

7314

675

850

700

22.5

1

23.5

19

402

Đặng Thị Hà

1421

700

750

700

21.5

2

23.5

20

402

Nguyễn Thị Ly

4172

750

625

675

20.5

3

23.5


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN