Sáp nhập Bộ môn Thẩm định Kinh tế và Quản lý dự án Quốc tế về Bộ môn Kinh doanh Quốc tế thuộc Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, ĐHKT
09/09/2011 13:17

Ngày 8/9/2011, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởngTrường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 1679 /QĐ-ĐHKT sáp nhập Bộ môn Thẩm định Kinh tế và Quản lý dự án Quốc tế về Bộ môn Kinh doanh Quốc tế thuộc Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế.


Bộ môn Kinh doanh Quốc tế thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 1386/QĐ-ĐHKT do Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế ký ngày 4/8/2011 đã được quy định.

Tiếp đó, ngày 9/9/2011, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 1693/QĐ-ĐHKT  phê duyệt danh sách nhân sự của các bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế (Xem danh sách tại đây)

Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


PV