Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Kinh tế Quốc tế năm học 2009 - 2010
04/01/2010 14:18

Năm học 2009 - 2010, số lượng đề tài đăng ký nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN là 30 đề tài.


Sinh viên các lớp Chất lượng cao đăng ký 10 đề tài, trong đó có 7 đề tài được đăng ký theo nhóm có sự kết hợp giữa sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 4 để tạo tính liên thông hỗ trợ nghiên cứu theo đặc thù kế thừa phát triển nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học của Khoa. Đặc biệt trong năm học này, có 19 đề tài của sinh viên QH-2007-E KTĐN, các đề tài này được xây dựng để làm cơ sở cho khóa luận tốt nghiệp của sinh viên năm cuối.
Các đề tài nghiên cứu đề cập đến những vấn đề có tính thời sự, phù hợp với chuyên ngành đào tạo của sinh viên kinh tế quốc tế như: các vấn đề liên quan đến hội nhập WTO của Việt Nam (tỷ giá hối đoái, xuất khẩu hàng hoá, đầu tư, nguồn nhân lực, lợi ích người tiêu dùng, nhượng quyền kinh doanh và nhượng quyền thương mại…); Mô hình, chính sách phát triển kinh tế của một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam. Ngoài ra còn có đề tài nghiên cứu về vấn đề học Tiếng Anh tại Trường Đại học Kinh tế.
Tháng 12/2009 vừa qua, Khoa đã tổ chức Tọa đàm về phương pháp luận nghiên cứu khoa học sinh viên, qua đó đã hướng dẫn kỹ cho sinh viên về cách thức thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học, từ lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp, nghiên cứu tài liệu tham khảo, xây dựng đề cương nghiên cứu, cách viết báo cáo khoa học.
Trong số các hệ đề tài NCKHSV của Khoa năm học 2009 - 2010 có 2 đề tài đã được xét duyệt và nhận học bổng tài trợ của Tập đoàn GAMI, cụ thể: đề tài Thách thức và cơ hội của kinh tế xanh tại Việt Nam. Bài học từ các nước tiên tiếndo sinh viên Đoàn Quốc Dũng, lớp QH-2008-E CLC thực hiện và đề tài “Mô hình định giá thương hiệu của Interbrand và ứng dụng đối với các doanh nghiệp Việt Nam” do nhóm sinh viên Đoàn Thị Hậu, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Thị Phấn (lớp QH-2007-E KTĐN) thực hiện.
Theo kế hoạch dự kiến vào cuối tháng 2/2010, Khoa sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKHSV và sẽ hướng dẫn sâu về thuyết trình báo cáo cho đợt hội nghị NCKHSV cấp Khoa vào tháng 4/2010 tới.


Khoa Kinh tế Quốc tế - ĐHKT