Tin tổ chức: Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng
05/10/2011 18:58

Ngày 5/10/2011, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 1906/QĐ-ĐHKT tiếp nhận và bổ nhiệm TS. Trần Thị Thanh Tú, Giảng viên, Phó trưởng Bộ môn Tài chính Doanh nghiệp thuộc Khoa Ngân hàng - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về công tác và giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


V.A