Tọa đàm xây dựng đề cương báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2012
22/02/2012 17:38

Chiều ngày 21/2/2012, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức buổi tọa đàm xây dựng đề cương Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2012.


Đây là năm thứ tư Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách - Trường ĐHKT thực hiện xây dựng Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam. Bên cạnh việc tổng kết các diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế hàng năm và đưa ra dự báo cho năm tiếp theo, Báo cáo còn đi sâu phân tích một cách có chọn lọc những vấn đề cốt lõi của nền kinh tế vĩ mô đương thời nhằm đưa ra những gợi ý chính sách trong ngắn hạn và trung hạn. Năm nay, nội dung chính của Báo cáo sẽ tập trung vào những vấn đề nổi cộm của Việt Nam như vấn đề về hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tái cấu trúc đầu tư công, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước.

Nhóm tác giả thực hiện Báo cáo năm 2012 bao gồm các chuyên gia kinh tế đến từ Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Khoa học - Xã hội Việt Nam và một số cơ quan nghiên cứu khác.

Hội thảo công bố báo cáo dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 5/2012. Báo cáo sau khi được chỉnh sửa và hoàn thiện sẽ được xuất bản dưới dạng sách tham khảo. Theo dự kiến, bản tiếng Việt của Báo cáo sẽ được phát hành vào tháng 6/2012 và bản Tiếng Anh phát hành vào tháng 7/2012.


UEB-VEPR