Tin tổ chức: Bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
04/08/2009 16:21

Ngày 4/8/2009, PGS.TS Phùng xuân Nhạ - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 1302/QĐ-TCCB bổ nhiệm ThS. Hồ Minh Phương, cán bộ Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế thuộc Nhà trường.


Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


PV