Trường ĐHKT khen thưởng 20 sinh viên QH-2008-E QTKD hệ đào tạo đạt chuẩn quốc tế
03/07/2012 16:10

Ngày 3/7/2012, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 1321/QĐ-ĐHKT về việc tặng giấy khen và phần thưởng cho 20 sinh viên lớp QH-2008-E QTKD, hệ đào tạo đạt chuẩn quốc tế.


Danh sách cụ thể như sau:

TT
Họ và tên
Lớp
I
Sinh viên thuộc diện học tập xuất sắc
1
Mai Quỳnh Anh
QH-2008-E QTKD
2
Nguyễn Thuý Hằng
QH-2008-E QTKD
3

Trịnh Thị Phương Lan

QH-2008-E QTKD
4
Nguyễn Huệ Minh
QH-2008-E QTKD
5

 Trần Xuân Phúc

QH-2008-E QTKD
6
Nguyễn Quốc Tú
QH-2008-E QTKD
7
Bùi Hồng Hạnh
QH-2008-E QTKD
II
Sinh viên thuộc diện học giỏi
1
Hoàng Minh Hiếu
QH-2008-E QTKD
2
Đỗ Thị Hồng
QH-2008-E QTKD
3

Lê Thị Thu Huyền

QH-2008-E QTKD
4

Hoàng Thị Hồng Nhung

QH-2008-E QTKD
5

Nguyễn Thị Hồng Trang

QH-2008-E QTKD
6

Nguyễn Thành Trung

QH-2008-E QTKD
7

Lương Vũ Mai Hoa

QH-2008-E QTKD
8

Phan Thị Lan Anh

QH-2008-E QTKD
9

Nguyễn Thị Hồng Duyên

QH-2008-E QTKD
10

Trang Thanh Hà

QH-2008-E QTKD
11

Hoàng Thị Vân Nga

QH-2008-E QTKD
12

Trần Tuấn Tài

QH-2008-E QTKD
III
Sinh viên thuộc diện cán bộ tích cực, học tập tốt
1
Bùi Hồng Hạnh
QH-2008-E QTKD
 
 

Hồng Hà