Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế Phát triển lần thứ II
01/11/2012 13:20

Ngày 29/10/2012, Chi bộ Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2015.


Mở đầu đại hội, đồng chí Vũ Đức Thanh - Bí thư Chi bộ đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2012 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2015.
Đánh giá tình hình hoạt động của Chi bộ, báo cáo nhấn mạnh: trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ và BCH Chi bộ Khoa KTPT đã chú trọng lãnh đạo toàn diện các mặt công tác chính trị tư tưởng, hoạt động chuyên môn, xây dựng Đảng và đoàn thể. Mọi đảng viên đã nêu cao tinh thần tự giác, rèn luyện phẩm chất và tính kiên trung của người đảng viên. Chi bộ, Chi ủy đã phối hợp chặt chẽ hợp với Ban chủ nhiệm Khoa trong việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ hàng năm, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và tạo được những chuyển biến tích cực, rõ rệt trong nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên.
Báo cáo cũng đã nhấn mạnh những nỗ lực của Chi bộ trong việc xây dựng và tổ chức phong trào sinh viên, bước đầu đã phát động được phong trào thi đua, rèn luyện sôi nổi, tích cực trong Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Khoa KTPT.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua cũng không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Một trong số đó là tính tiên phong của đảng viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học và sự phối hợp lãnh đạo của Chi bộ với Ban chủ nhiệm trong một số công tác.
Phát huy tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, các đảng viên trong Chi bộ đã có những phân tích sâu sắc và thiết thực về công tác lãnh đạo của Chi bộ. Các ý kiến đều thống nhất cho rằng: cần phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Chi bộ trên các mặt công tác; phối hợp tốt hơn nữa với Ban chủ nhiệm khoa để thúc đẩy việc nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học; điều chỉnh và hoàn thiện chương trình đào tạo; xây dựng đội ngũ, tổ chức sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.
Tiếp đó, đại hội đã tiến hành bầu BCH Chi bộ Khoa KTPT nhiệm kỳ 2012 - 2015. Đồng chí Vũ Đức Thanh đã được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ.
Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phạm Văn Dũng - Đảng uỷ viên, Trưởng ban Tuyên huấn Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế đã đánh giá cao những thành công trong công tác lãnh đạo của chi bộ. Đồng thời, đồng chí lưu ý Chi bộ Khoa KTPT cần quan tâm đến đặc thù của đơn vị và chiến lược phát triển của Khoa trong thời kỳ tới, đảm bảo phát triển đúng định hướng của Trường và phát huy tốt nhất tiềm năng của Khoa KTPT.
Cuối chương trình, đại hội đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động cùng một số chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2012 - 2015.
Phát biểu tổng kết đại hội, đồng chí Vũ Đức Thanh chỉ rõ trong thời gian tới, Chi bộ sẽ nỗ lực thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của Khoa KTPT, đóng góp thiết thực vào những thành công của Trường ĐHKT. 

Hoa Hạnh (Khoa KTPT) - Ảnh: Đỗ Chiêm