Hội thảo hướng dẫn thực hiện khóa luận tốt nghiệp cho chương trình Chất lượng cao theo chuẩn quốc tế
06/03/2013 10:50

Ngày 5/3/2013, tại phòng 801 nhà E4, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo giữa giảng viên hướng dẫn và sinh viên lớp QH-2009-E CLC về việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm học 2012 - 2013. Hội thảo do TS. Nguyễn Anh Thu - Phó chủ nhiệm Khoa KT&KDQT chủ trì.


Hội thảo nhằm thống nhất cách hướng dẫn khoá luận trong các giảng viên cũng như phổ biến cho các sinh viên về cách thực hiện luận văn theo chuẩn quốc tế.
Mở đầu chương trình, TS. Nguyễn Anh Thu đã phổ biến về thời hạn và quy định về cách trình bày một khóa luận tốt nghiệp, đặc biệt là cách thức thực hiện trích dẫn tài liệu tham khảo theo đúng quy định. Trong phần nội dung chính, TS. Nguyễn Anh Thu trình bày về cách tiếp cận nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế, cụ thể các vấn đề như: các bước cần tiến hành, nội dung cần trình bày trong báo cáo nghiên cứu khoa học và các tiêu chí đánh giá một luận văn và một nghiên cứu nói chung.
Thực hiện định hướng của Trường Đại học Kinh tế về việc nâng cao chất lượng khoá luận, luận văn của sinh viên và học viên, sinh viên Chương trình Chất lượng cao ngành Kinh tế Đối ngoại khóa QH-2009-E sẽ được hướng dẫn thực hiện khoá luận theo đúng cách tiếp cận như trên.
Trong phần trao đổi giữa các giảng viên và sinh viên, các giảng viên cũng nhấn mạnh một số điểm sinh viên cần lưu ý trong khi thực hiện khoá luận và trả lời một số các câu hỏi của sinh viên. Cụ thể, TS. Nguyễn Thị Kim Anh đưa ra một số gợi ý cho sinh viên về cách chọn chủ đề nghiên cứu sao cho có ý nghĩa và có tính mới. ThS. Trần Việt Dung có một số lời khuyên đối với sinh viên về cấu trúc của phần tổng thuật tài liệu và khung khổ lý thuyết của nghiên cứu. Các giảng viên cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của tổng thuật tài liệu đối với quá trình nghiên cứu. Sinh viên cần chú trọng vào phần tổng thuật tài liệu vì phần này sẽ giúp sinh viên xác định được vấn đề mới, vấn đề đó có ý nghĩa hay không, phương pháp nào có thể sử dụng được trong nghiên cứu của mình. Các giảng viên cũng chỉ ra các lỗi thường gặp cơ bản trong phần tổng thuật tài liệu, cũng như cách thực hiện phần tổng thuật tài liệu.
Với định hướng là một trường đại học nghiên cứu, việc nâng cao chất lượng của công tác nghiên cứu khoa học nói chung đang là một vấn đề được Trường Đại học Kinh tế rất quan tâm. Việc áp dụng hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao theo chuẩn nghiên cứu khoa học quốc tế đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của Khoa KT&KDQT, hướng tới mục tiêu phát triển chung của Trường ĐHKT - ĐHQGHN.

Nguyễn Thị Thanh Mai (Khoa KT&KDQT)