Sinh viên khóa QH-2009-E bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
28/05/2013 12:55

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, các sinh viên khóa QH-2009-E đã bước vào đợt bảo vệ khóa luận tốt nghiệp với lịch bảo vệ như sau:

TT

Đơn vị

Số sinh viên

Thời gian bảo vệ

1
Khoa Kinh tế Chính trị
11
27/5
2
Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế:
 
 
 
+ Chương trình chuẩn
13
31/5
 
+ Chương trình Chất lượng cao
18
5/6
3
Khoa Tài chính - Ngân hàng
25
28/5
4
Khoa Kinh tế Phát triển
14
28/6
5
Khoa Quản trị Kinh doanh
43
28/5
 

Trong đó, các sinh viên Khoa QTKD (Chương trình Nhiệm vụ chiến lược) và Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế CLC sẽ bảo vệ khóa luận bằng tiếng Anh.
Ngày hôm qua, 11 sinh viên Khoa Kinh tế Chính trị là đợt sinh viên đầu tiên của khóa QH-2009-E đã hoàn thành bảo vệ khóa luận với kết quả rất tốt. 100% sinh viên đạt điểm giỏi và đều nhận được những đánh giá cao về nỗ lực nghiên cứu và học hỏi từ các thành viên hội đồng.

Đỗ Đỗ