Trường ĐHKT: khen thưởng 114 sinh viên khoá QH-2009-E
21/06/2013 16:41

Theo quyết định số 1239/QĐ-ĐHKT ngày 20/6/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT - ĐHQGHN, có 114 sinh viên khoá QH-2009-E ĐHKT được Hiệu trưởng khen thưởng đợt tháng 6/2013, gồm:


- Tốt nghiệp xuất sắc khoá học 2009-2013: 7 sinh viên

- Tốt nghiệp loại giỏi khoá học 2009-2013: 97 sinh viên

- Có nhiều đóng góp trong hoạt động phong trào khoá học 2009-2013: 5 sinh viên

- Có nhiều cố gắng, vươn lên trong học tập khoá học 2009-2013: 5 sinh viên

Danh sách cụ thể như sau:

TT
Mã SV
Họ và tên
Lớp
I

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khoá học 2009-2013

1
09050195
Nguyễn Thị Luyến
QH-2009-E TCNH
2
09050146
Nguyễn Đức Dũng
QH-2009-E TCNH-TA
3
09050220
Phùng Đức Quyền
QH-2009-E TCNH-TA
4
09050230
Đào Chiến Thắng
QH-2009-E TCNH-TA
5
09050453
Phạm Hà My
QH-2009-E KTĐN-CLC
6
09050120
Nguyễn Thuỳ Trang
QH-2009-E KTĐN
7
09050425
Đoàn Ngọc Diệu Hằng
QH-2009-E KTĐN-CLC
II

Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi khoá học 2009-2013

1
09050153

Lưu Thị Quỳnh Giang

QH-2009-E TCNH-TA
2
09050239
Phạm Thị Thanh Thuỷ
QH-2009-E TCNH
3
09050237
Nguyễn Thị Thuần
QH-2009-E TCNH
4
09050247
Đỗ Hương Trà
QH-2009-E TCNH-TA
5
09050194
Nguyễn Tiến Long
QH-2009-E TCNH-TA
6
09050197
Hoàng Thanh Mai
QH-2009-E TCNH-TA
7
09050205
Đặng Thị Minh Ngọc
QH-2009-E TCNH-TA
8
09050257
Đặng Thị Tuyến
QH-2009-E TCNH
9
09050240
Đào Thị Thuý
QH-2009-E TCNH
10
09050249

Đinh Thị Kiều Trang

QH-2009-E TCNH
11
09050170

Phạm Thị Thu Hiền

QH-2009-E TCNH
12
09050222

Nguyễn Văn Tá

QH-2009-E TCNH
13
09050242

Nguyễn Thị Thuý

QH-2009-E TCNH
14
09050128

Dương Thị Anh

QH-2009-E TCNH
15
09050204

Đỗ Thị Kim Ngân

QH-2009-E TCNH
16
09050185

Lê Thị Lân

QH-2009-E TCNH
17
09050155
Hoàng Thanh Hằng
QH-2009-E TCNH
18
09050157
Đào Thị Thu Hương

QH-2009-E TCNH

19
09050225
Lý Thị Thơm

QH-2009-E TCNH

20
09050161
Vũ Thu Hà
QH-2009-E TCNH
21
0905033
Nguyên Thị Thi
QH-2009-E TCNH
22
09050263
Lưu Hải Yến

QH-2009-E TCNH

23
09050141
Trần Linh Chi
QH-2009-E TCNH
24
09050469

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

QH-2009-E KTCT
25
09050448

Vũ Phương Linh

QH-2009-E KTCT
26
09050467

Vũ Thị Thuỳ

QH-2009-E KTCT
27
09050419

Nguyễn Thị Cách

QH-2009-E KTCT
28
09050437

Ngô Mỹ Hoa

QH-2009-E KTCT
29
09050434

Đào Thị Hường

QH-2009-E KTCT
30
09050417

Phạm Thị Mai Anh

QH-2009-E KTCT
31
09050435

Nguyễn Văn Hiệp

QH-2009-E KTCT
32
09050428

Vũ Thị Thu Hương

QH-2009-E KTCT
33
09050449

Nguyễn Thị Thu Liễu

QH-2009-E KTCT
34
09050445

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

QH-2009-E KTCT
35
09050447

Trịnh Thị Thuỳ Linh

QH-2009-E KTCT
36
09050463

Bùi Thị Thu Thảo

QH-2009-E KTCT
37
09050462

Trần Thị Thơ

QH-2009-E KTCT
38
09050407
Mai Thị Vân

QH-2009-E KTPT

39
09050339
Đỗ Thị Dung

QH-2009-E KTPT

40
09050409
Nguyễn Đức Vinh

QH-2009-E KTPT

41
09050387
Phạm Thị Thảo

QH-2009-E KTPT

42
09050035
Nguyễn Hồng Hải
QH-2009-E KTĐN
43
09050110
Vũ Thị Mai Thanh
QH-2009-E KTĐN
44
09050103
Nguyễn Thị Ái Thương
QH-2009-E KTĐN
45
09050057
Bùi Thị Lan
QH-2009-E KTĐN
46
09050031
Lều Thị Mai Hương
QH-2009-E KTĐN
47
09050075
Nguyễn Bích Ngọc
QH-2009-E KTĐN
48
09050071
Vũ Hà My
QH-2009-E KTĐN
49
09050080
Nguyễn Thị Hồng Nhung
QH-2009-E KTĐN
50
09050080
Hoàng Thị Hồng Nhung
QH-2009-E KTĐN
51
09050068
Lê Thị Thanh Mai
QH-2009-E KTĐN
52
09050062
Trịnh Thị Thuỳ Linh
QH-2009-E KTĐN
53
09050107
Đỗ Thị Hồng Thắm
QH-2009-E KTĐN
54
09050083
Nguyễn Thị Oanh Oanh
QH-2009-E KTĐN
55
09050045
Nguyễn Thị Thu Hoài
QH-2009-E KTĐN
56
09050043
Trần Duy Hưng
QH-2009-E KTĐN
57
09050073
Nguyễn Thị Nga
QH-2009-E KTĐN
58
09050030
Lê Mai Kim Hương
QH-2009-E KTĐN
59
09050084
Hoàng Anh Phương
QH-2009-E KTĐN
60
09050072
Liêu Thị Tuyết Nga
QH-2009-E KTĐN
61
09050067
Hoàng Thu Mai
QH-2009-E KTĐN
62
09050113
Nguyễn Thị Phương Thúy
QH-2009-E KTĐN
63
09050021
Nguyễn Thị Dung
QH-2009-E KTĐN
64
09050077
Nguyễn Thị Hồng Nguyên
QH-2009-E KTĐN
65
09050442
Trần Thị Liên
QH-2009-E KTĐN
66
09050104
Lê Ngọc Thành
QH-2009-E KTĐN
67
09050049
Trần Thị Hoa
QH-2009-E KTĐN
68
09050019
Nguyễn Thị Cúc
QH-2009-E KTĐN
69
09050069
Nguyễn Thị Mùi
QH-2009-E KTĐN
70
09050024
Đào Hương Giang
QH-2009-E KTĐN
71
09050010
Phùng Thị Hải Anh
QH-2009-E KTĐN
72
09050032
Nguyễn Thị Hương
QH-2009-E KTĐN
73
09050052
Nguyễn Thương Huyền
QH-2009-E KTĐN
74
09050013
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
QH-2009-E KTĐN-CLC
75
09050020
Nguyễn Lê Dung
QH-2009-E KTĐN-CLC
76
09050415
Nguyễn Thị Mai Anh
QH-2009-E KTĐN-CLC
77
09050033
Nguyễn Thị Ngọc Hà
QH-2009-E KTĐN-CLC
78
09050358
Vũ Ngọc Huy
QH-2009-E KTĐN-CLC
79
09050081
Vũ Hồng Nhung
QH-2009-E KTĐN-CLC
80
09050458
Đoàn Minh Phượng
QH-2009-E KTĐN-CLC
81
09050002
Huỳnh Quang Anh
QH-2009-E KTĐN
82
10050362
Ngô Đình Anh Khoa
QH-2009-E QTKD
83
09050265
Dương Ngọc Anh
QH-2009-E QTKD
84
09050285
Nguyễn Thị Thu Hoài
QH-2009-E QTKD
85
09050303
Nguyễn Phương Nhung
QH-2009-E QTKD
86
09050295
Nguyễn Kim Ngân
QH-2009-E QTKD
87
09050320
Nguyễn Thanh Tú
QH-2009-E QTKD
88
09050312
Hàn Thị Thảo
QH-2009-E QTKD
89
09050313
Vũ Thị Thảo
QH-2009-E QTKD
90
09050315
Nguyễn Hoài Thu
QH-2009-E QTKD
91
09050317
Đỗ Song Chung Thủy
QH-2009-E QTKD
92
09050271
Nguyễn Thùy Dương
QH-2009-E QTKD
93
09050283
Trần Thị Thu Hiền
QH-2009-E QTKD
94
09050277
Tạ Thị Hương Giang
QH-2009-E QTKD
95
09050297
Nguyễn Như Ngọc
QH-2009-E QTKD
III

Sinh viên đã có nhiều đóng góp trong hoạt động phong trào khoá học 2009-2013

1
09050141
Trần Linh Chi
QH-2009-E TCNH
2
09050417

Phạm Thị Mai Anh

QH-2009-E KTCT
3
09050359

Nguyễn Thị Khánh Huyền

QH-2009-E KTPT

4
09050004
Lê Tuấn Anh
QH-2009-E KTĐN
5
09050294
Đỗ Đình Nam
QH-2009-E QTKD
IV

Sinh viên đã có nhiều cố gắng, vươn lên trong học tập khoá học 2009-2013

1
09050142
Nguyễn Thị Chí
QH-2009-E TCNH
2
09050464

Lê Thị Thắm

QH-2009-E KTCT
3
09050366

Nguyễn Thị Liễu

QH-2009-E KTPT

4
09050101
Lương Anh Thư
QH-2009-E KTĐN
5
09050272
Trương Thị Dinh
QH-2009-E QTKD
Danh sách gồm 112 sinh viên.

>> Xem hoặc download quyết định và danh sách sinh viên được khen thưởng tại đây.


P.V