KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ

ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

12:20 07/01/2022

QH-2020-E Kinh tế CLC 5          linhnguyentt@vnu.edu.vn

QH-2020-E Kinh tế CLC 5
linhnguyentt@vnu.edu.vn
ThS. Nguyễn Xuân Thành

ThS. Nguyễn Xuân Thành

ThS Nguyễn Xuân Thành xuanthanh@vnu.edu.vn

Chi tiết
TS. Phạm Ngọc Hương Quỳnh

TS. Phạm Ngọc Hương Quỳnh

QH-2019-E Kinh tế CLC 1 QH-2019-E Kinh tế CLC 2 quynhpnh@gmail.com

Chi tiết
ThS. Hoàng Ngọc Quang

ThS. Hoàng Ngọc Quang

QH-2019-E Kinh tế CLC 6 quanghn1903@gmail.com

Chi tiết
ThS. Đỗ Hoàng Phương

ThS. Đỗ Hoàng Phương

QH-2021-E Kinh tế CLC 4 phuongdh@vnu.edu.vn

Chi tiết
TS. Phạm Thị Linh

TS. Phạm Thị Linh

QH-2021-E Kinh tế CLC 2 phamthilinh@vnu.edu.vn

Chi tiết
TS. Nguyễn Thị Hương Lan

TS. Nguyễn Thị Hương Lan

QH-2019-E Kinh tế CLC 5 QH-2020-E Kinh tế CLC 1 huonglansaodo@gmail.com

Chi tiết
TS. Nguyễn Thị Lan Hương

TS. Nguyễn Thị Lan Hương

QH-2020-E Kinh tế CLC 3 QH-2021-E Kinh tế CLC 1 huongkthb@gmail.com

Chi tiết
TS. Hoàng Thị Hương

TS. Hoàng Thị Hương

QH-2019-E Kinh tế CLC 3 QH-2019-E Kinh tế CLC 4 huong.ht@vnu.edu.vn

Chi tiết
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hoài

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hoài

QH-2018-E Kinh tế 1 hoaint04@yahoo.co.uk

Chi tiết