KẾ TOÁN

Chương trình đào tạo ngành Kế toán áp dụng tuyển sinh từ năm 2022

Phòng Đào tạo 16:08 25/04/2022

Sinh viên ngành Kế toán sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức tài chính và các tổ chức khác; có khả năng nghiên cứu và trợ giảng tại các cơ sở nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng; có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn tại nước ngoài và các cơ sở đào tạo trong nước đối với lĩnh vực kế toán và các lĩnh vực liên quan khác. 

1. Vị trí việc làm mà sinh viên Chương trình Kế toán có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
    Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kế toán hướng tới chuẩn quốc tế. Vì thế, chương trình cử nhân Chương trình Kế toán được xây dựng nhằm đến kết quả của chương trình là sinh viên Chương trình Kế toán sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí công việc chuyên môn tại các doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức kinh tế - xã hội khác. Với những kiến thức cơ bản và nâng cao về chuyên ngành được đào tạo, các sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân ngành Kế toán của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có thể đảm nhận được những vị trí công việc như sau:

  • Nhóm 1: Kế toán viên, chuyên viên thuế, chuyên viên tài chính thực hiện các hoạt động kế toán riêng lẻ hoặc tổng hợp tại các doanh nghiệp, công ty chứng khoán, công ty tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, các định chế tài chính, các cơ quan hành chính - đơn vị sự nghiệp ở trong và ngoài nước; có định hướng phát triển thành cán bộ quản lý trong tương lai;
  • Nhóm 2: Kiểm toán viên, nhân viên phân tích tại các công ty kiểm toán hoặc các bộ phận kiểm toán nội bộ trong các đơn vị; cán bộ hành nghề dịch vụ kế toán;
  • Nhóm 3: Kiểm toán viên, nhân viên phân tích tại các công ty kiểm toán hoặc các bộ phận kiểm toán nội bộ trong các đơn vị; cán bộ hành nghề dịch vụ kế toán; 
  • Nhóm 4: Chuyên gia phân tích dữ liệu doanh nghiệp có thể làm kiểm soát, quản trị rủi ro, phân tích thị trường, khách hàng và tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp; 
  • Nhóm 5: Các chuyên viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về kế toán - kiểm toán làm việc tại các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu hoặc các tổ chức khác; có định hướng phát triển thành cán bộ quản lý trong tương lai.

2. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
    Với những kiến thức cơ bản và chuyên sâu được tích lũy từ trong quá trình học, sinh viên chương trình đào tạo cử nhân Chương trình Kế toán sau khi ra trường có khả năng tiếp tục tự đọc, tự tra cứu và tiếp cận đến hệ thống tài liệu văn bản, giáo trình, sách chuyên khảo, bài báo khoa học để nâng cao kiến thức chuyên sâu phục vụ cho vị trí công việc cụ thể mà mỗi sinh viên đảm nhận tại đơn vị được tuyển dụng. 
    Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có khả năng tiếp tục trau dồi thêm kỹ năng ở môi trường làm việc thông qua học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với các cán bộ đồng nghiệp, cán bộ quản lý và chuyên gia trong các lĩnh vực mà học viên theo đuổi.
    Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc tài chính - ngân hàng và các chuyên ngành liên quan.
 

Download Ma trận chuẩn đầu ra tại đây

Download Khung chương trình đào tạo tại đây

Download Bản mô tả chương trình đào tạo tại đây
 

Điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Kế toán áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022 trở đi

Điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Kế toán áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022 trở đi

Sinh viên ngành Kế toán sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức tài chính và các tổ ...

Chi tiết
Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kế toán (Thông tư 23) áp dụng cho sinh viên tuyển sinh từ khóa QH-2019-E

Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kế toán (Thông tư 23) áp dụng cho sinh viên tuyển sinh từ khóa QH-2019-E

Trường Đại học Kinh tế đào tạo cử nhân chất lượng cao trong lĩnh vực Kế toán ở cấp độ nâng cao và chuyên sâu bao gồm năng lực tác nghiệp, phân tích và ...

Chi tiết