QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh định hướng ứng dụng áp dụng tuyển sinh từ năm 2023

Phòng Đào tạo 09:15 14/12/2023

Chương trình Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh định hướng ứng dụng được xây dựng nhằm mục tiêu trang bị cho người học phương pháp tư duy khoa học, có tư duy chiến lược và các kỹ năng tác nghiệp cụ thể về các lĩnh vực như: Lãnh đạo trong tổ chức, Quản trị Marketing, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị tài chính, Quản trị dự án, Quản trị rủi ro.... Người học cũng có các kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định trong bối cảnh thông tin bất đối xứng, được trang bị nền tảng đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp, biết thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp một cách đúng đắn để hài hòa các lợi ích trong xã hội.

1. Những ví trí công tác mà người học có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp: Tốt nghiệp chương trình thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh định hướng ứng dụng, người học có thể đảm nhiệm một trong số các vị trí công tác sau:

- Nhóm 1: Nhà quản lý cấp trung tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Nhóm 2: Chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành (CEO) tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

2. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp, học viên có đủ kiến thức, năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp để tiếp tục học tập, nghiên cứu sâu hơn ở bậc tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội với các điều kiện xét tuyển tương ứng theo quy định hoặc có thể tiếp tục theo học các chương trình đào tạo trong và ngoài nước theo những ngành phù hợp.

Download Chương trình đào tạo tại đây

Hotline tuyển sinh đại học: 0243 754 7506 (máy lẻ 666,888); 0913 486 773

Đăng ký nhận tư vấn thông tin tuyển sinh bậc Thạc sĩ tại đây

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh định hướng ứng dụng áp dụng tuyển sinh từ năm 2022

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh định hướng ứng dụng áp dụng tuyển sinh từ năm 2022

Chương trình Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh định hướng ứng dụng được xây dựng nhằm mục tiêu trang bị cho người học phương pháp tư duy khoa học, có tư ...

Chi tiết
Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh định hướng ứng dụng

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh định hướng ứng dụng

Ban hành theo Quyết định số 3907/QĐ-ĐHQGHN, ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết