TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng định hướng ứng dụng áp dụng tuyển sinh từ năm 2023

Phòng Đào tạo 09:18 14/12/2023

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng định hướng ứng dụng cung cấp cho  người học kiến thức lý thuyết  nền tảng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tương tự như chương trình Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng định hướng nghiên cứu; tuy nhiên, tập trung hơn vào thực hành nghiệp vụ và rèn luyện khả năng xử lý các tình huống thực tiễn trong công việc; khơi dậy năng lực làm việc độc lập, sáng tạo của học viên. Bên cạnh đó, với kiến thức và các phẩm chất được trang bị sau khi tốt nghiệp, học viên có năng lực điều hành và tổ chức thực thi các hoạt động kinh doanh của các ngân hàng, các tổ chức tài chính và tổ chức xã hội khác.

1. Những vị trí công tác học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp 

- Nhóm 1: Các chuyên gia và lãnh đạo cấp trung có định hướng trở thành lãnh đạo cấp cao tại các bộ phận quản lý trong ngân hàng, các doanh nghiệp, công ty chứng khoán, công ty tài chính, quỹ đầu tư, các công ty công nghệ tài chính, các định chế tài chính khác ở trong và ngoài nước; có định hướng phát triển thành cán bộ quản lý cấp cao trong tương lai.

- Nhóm 2: Các chuyên gia và lãnh đạo cấp trung có định hướng trở thành lãnh đạo cấp cao tại các vị trí quản lý và thực hành nghề nghiệp tại các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài chính ngân hàng như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ ban giám sát Tài chính, Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Vụ chính sách tiền tệ trực thuộc các Bộ, và các cơ quan trực thuộc Chính phủ và các đơn vị sự nghiệp khác; có định hướng phát triển thành cán bộ quản lý cấp trung và cao trong tương lai.

- Nhóm 3: Các chuyên gia, cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy các môn chuyên ngành sâu về tài chính ngân hàng, công nghệ tài chính làm việc tại các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu hoặc các tổ chức khác; có định hướng phát triển thành cán bộ quản lý khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên về lĩnh vực tài chính ngân hàng, có định hướng phát triển học tập ở các bậc học cao hơn.

2. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp, học viên có đủ kiến thức, năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp để tiếp tục học tập, nghiên cứu sâu hơn ở bậc tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội với các điều kiện xét tuyển tương ứng theo quy định hoặc có thể tiếp tục theo học các chương trình đào tạo trong và ngoài nước theo những ngành phù hợp.

Download Chương trình đào tạo tại đây

Hotline tuyển sinh đại học: 0243 754 7506 (máy lẻ 666,888); 0913 486 773

Đăng ký nhận tư vấn thông tin tuyển sinh bậc Thạc sĩ tại đây

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng định hướng ứng dụng áp dụng tuyển sinh từ năm 2022

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng định hướng ứng dụng áp dụng tuyển sinh từ năm 2022

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng định hướng ứng dụng cung cấp cho người học kiến thức lý thuyết nền tảng trong lĩnh vực tài chính - ...

Chi tiết
Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng định hướng ứng dụng

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng định hướng ứng dụng

Ban hành theo Quyết định số 60/QĐ-ĐHQGHN ngày 09 tháng 01 năm 2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết