LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP

Cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng

Phòng Tuyển sinh 16:05 09/11/2021

Ngành Tài chính Ngân hàng đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào. Các cơ sở, lĩnh vực thuộc ngành gồm: các tổ chức tín dụng nhà nước và tư nhân, các ngân hàng trong và ngoài nước, các công ty tài chính, cho thuê tài chính. Ngoài ra, còn có các quỹ đầu tư, các công ty bảo hiểm và công ty chứng khoán. Ngành ngân hàng đã phát triển về chiều rộng khá nhanh, thể hiện qua việc tăng số lượng ngân hàng, công ty tài chính và mở ra hàng loạt chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch rộng khắp ra cả nước. Do đó, Tài chính Ngân hàng vẫn luôn là một trong những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao trong giai đoạn hiện nay.

Tài chính Ngân hàng là gì?

Tài chính Ngân hàng là một trong những ngành học rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch, luân chuyển, thẩm định, phân tích tiền tệ. Cụ thể, đây là ngành học liên về lĩnh vực tiền tệ thông qua hoạt động của ngân hàng, các định chế tài chính phi ngân hàng, về các công cụ và thị trường tài chính trong nước và quốc tế.

Ngành Tài chính Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN học những gì?

Sinh viên chất lượng cao ngành Tài chính Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN được đào tạo trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng ở cấp độ nâng cao và chuyên sâu hơn so với chương trình đào tạo chuẩn, bao gồm năng lực tác nghiệp, phân tích và hoạch định, ra quyết định cũng như tổ chức thực hiện các dự án, nghiên cứu chính sách về tài chính, ngân hàng tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính phi ngân hàng, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có liên quan đến hoạt động tài chính ngân hàng; có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng; có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn tại nước ngoài và các cơ sở đào tạo chất lượng cao ở trong nước trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng và các lĩnh vực liên quan khác.

Giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Ngoài ra, sinh viên cũng được tạo cơ hội rèn luyện và tích lũy các kỹ năng bổ trợ như:  

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp với các đồng nghiệp nước ngoài về chuyên môn và những vấn đề xã hội thông thường, qua đó có thể làm việc tại ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

- Có các kỹ năng bổ trợ cần thiết để có khả năng thích nghi và phát triển sự nghiệp trong những môi trường làm việc khác nhau ở trong và ngoài nước.

Ngành Tài chính Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN: Đào tạo kiến thức – kỹ năng và trải nghiệm cho sinh viên ngay trên ghế nhà trường.

 Sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng có nhiều cơ hội phát triển bản thân thông qua các hoạt động, cuộc thi 

Đào tạo gắn liền với thực tiễn và nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp luôn là kim chỉ nam trong các hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Với mục tiêu đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, có khả năng thích ứng tốt với các môi trường làm việc khác nhau, sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN được tạo điều kiện tiếp xúc, trò chuyện và lắng nghe chia sẻ của chính các chuyên gia ngân hàng, tổ chức tài chính… về chuyện nghề, về yêu cầu và cơ hội việc làm rộng mở ngay từ năm thứ nhất. Qua đó, sinh viên sẽ hình thành được những mục tiêu trong quá trình học tập, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, áp dụng thực tế thông qua các sân chơi như SV Tài chính, thực tập thực tế ngay từ năm thứ 2, thứ 3 để tích luỹ kinh nghiệm, phẩm chất nghề nghiệp để sẵn sàng gia nhập thị trường lao động ngành Tài chính – ngân hàng ngay khi tốt nghiệp.

Thông tin tham khảo CTĐT tại đây.