KINH TẾ QUỐC TẾ

Điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022 trở đi

Phòng Đào tạo 09:48 22/08/2023

Với triết lý đào tạo của trường ĐHKT-ĐHQGHN là “Giáo dục chuẩn quốc tế, kiến tạo, tư duy tự lập, hài hòa, giữ vững bản sắc, trở thành chuyên gia, lãnh đạo”, mục tiêu của Chương trình là đào tạo cử nhân chuyên sâu về kinh tế quốc tế, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức chuyên môn vững vàng và kỹ năng thực hành tốt để có thể thực hiện công việc một cách khoa học, sáng tạo và có hiệu quả trong lĩnh vực kinh tế quốc tế và các lĩnh vực khác có liên quan.

Với triết lý đào tạo của trường ĐHKT-ĐHQGHN là “Giáo dục chuẩn quốc tế, kiến tạo, tư duy tự lập, hài hòa, giữ vững bản sắc, trở thành chuyên gia, lãnh đạo”, mục tiêu của Chương trình là đào tạo cử nhân chuyên sâu về kinh tế quốc tế, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức chuyên môn vững vàng và kỹ năng thực hành tốt để có thể thực hiện công việc một cách khoa học, sáng tạo và có hiệu quả trong lĩnh vực kinh tế quốc tế và các lĩnh vực khác có liên quan.

1. Những vị trí công tác sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp 
    Nhóm 1 - Chuyên viên hoạch định, phân tích, tư vấn chính sách và dự án tại các Bộ, Ban, Ngành ở Trung ương, Địa phương và các Tổ chức quốc tế
•  Có khả năng đảm nhận các công việc trợ lý hay chuyên viên hỗ trợ hoạch định, phân tích và tư vấn chính sách trong lĩnh vực thương mại quốc tế, tài chính quốc tế và đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài, tại các Bộ, Ban, Ngành, địa phương; triển vọng trong tương lai có thể trở thành chuyên gia phân tích, tư vấn chính sách trong các lĩnh vực này. 
•  Có khả năng đảm nhận các công việc trợ giúp và tham gia xây dựng, theo dõi, phân tích và tư vấn các dự án quốc tế các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc (UN), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức lao động quốc tế (ILO)...hay các tổ chức phi chính phủ (iNGOs). Triển vọng có thể trở thành các nhà quản lý dự án phát triển quốc tế.
    Nhóm 2 - Giảng viên và nghiên cứu viên 
•  Có khả năng tham gia nghiên cứu và trợ giảng tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực kinh tế quốc tế; triển vọng trong tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên và giảng viên có chuyên môn sâu trong lĩnh vực Kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Logistics và quản lí chuỗi cung ứng toàn cầu.
    Nhóm 3- Chuyên viên kế hoạch, kinh doanh và đối ngoại tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước
•  Có khả năng đảm nhận các công việc liên quan đến lập kế hoạch, giám sát hoặc thực thi các hoạt động xuất, nhập khẩu, nghiên cứu, phát triển thị trường quốc tế; Nhân viên hay quản lý trong công tác dịch vụ logistics tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại, các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài; Triển vọng có thể trở thành nhà quản lí hay doanh nhân trong lĩnh vực thương mại quốc tế, kinh doanh quốc tế, logistics và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
    Nhóm 4 - Tự lập nghiệp
•  Tự lập nghiệp bằng việc khởi sự kinh doanh, tạo lập doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh quốc tế, giao nhận, vận tải và logistics. 
2. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
    Sau khi tốt nghiệp sinh viên chất lượng cao ngành Kinh tế Quốc tế có thể tiếp tục học tập cao hơn đối với các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Kinh tế tại các cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài.

Download Chương trình đào tạo tại đây

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế áp dụng tuyển sinh từ năm 2022

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế áp dụng tuyển sinh từ năm 2022

Với triết lý đào tạo của trường ĐHKT-ĐHQGHN là “Giáo dục chuẩn quốc tế, kiến tạo, tư duy tự lập, hài hòa, giữ vững bản sắc, trở thành chuyên gia, lãnh ...

Chi tiết
Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kinh tế quốc tế (Thông tư 23) áp dụng cho sinh viên tuyển sinh từ khóa QH-2019-E

Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kinh tế quốc tế (Thông tư 23) áp dụng cho sinh viên tuyển sinh từ khóa QH-2019-E

Chương trình là đào tạo cử nhân trong lĩnh vực kinh tế quốc tế có chất lượng cao, đạt trình độ quốc tế, có năng lực tổng hợp, phân tích và trợ giúp hoạch ...

Chi tiết