TUYỂN DỤNG

NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA CỘNG ĐỒNG UEB

Cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển chất lượng, hiệu quả và bền vững của Việt Nam, nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và xã hội; tạo môi trường thuận lợi để sáng tạo, nuôi dưỡng, phát triển tài năng trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh hiện đại.


VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG


Tuyển dụng 01 Chuyên viên phụ trách Xây dựng - Cơ sở vật chất tại Phòng Hành chính – Tổng hợp

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Chuyên viên phụ trách Xây dựng - Cơ sở vật chất tại Phòng Hành chính – Tổng hợp. Cụ thể:


Tuyển dụng Nhân viên lái xe tại Phòng Hành chính - Tổng hợp

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cần tuyển 01 Nhân viên lái xe tại Phòng Hành chính – Tổng hợp.


Thông báo: Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022[…]


Tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tuyển sinh các chương trình liên kết và đào tạo quốc tế

Hiện nay Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Chuyên viên tư vấn tuyển sinh các chương trình liên kết và đào tạo quốc tế. Cụ thể:


Tuyển cán bộ Quản lý về Marketing

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cần tuyển 01 Cán bộ quản lý về Marketing.


Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022

Thông báo số 233/TB-ĐHKT ngày 6 tháng 2 năm 2023 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022.


Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo số 4643/TB-ĐHKT ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN tuyển Giảng viên năm 2023

Với tầm nhìn trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu ứng dụng ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực Châu Á và vươn ra thế giới, Trường […]


Tuyển dụng Phó Trưởng phòng Chính trị và Công tác Sinh viên

Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Phó Trưởng phòng Chính trị và Công tác Sinh viên. Cụ thể như sau:


Tuyển dụng 01 chuyên viên Khoa Kinh tế Chính trị

Hiện nay Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Chuyên viên tại Khoa Kinh tế Chính trị, cụ thể như sau:


Tuyển dụng 01 chuyên viên phụ trách công tác văn thư, lưu trữ

Hiện nay Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Chuyên viên phụ trách công tác văn thư lưu trữ tại Phòng Hành chính – Tổng hợp.


Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN trải thảm đỏ chào đón nhân tài

Với tầm nhìn trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu ứng dụng ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực Châu Á và vươn ra thế giới, Trường […]