TUYỂN DỤNG

NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA CỘNG ĐỒNG UEB

Cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển chất lượng, hiệu quả và bền vững của Việt Nam, nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và xã hội; tạo môi trường thuận lợi để sáng tạo, nuôi dưỡng, phát triển tài năng trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh hiện đại.


VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG


Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022

Thông báo số 233/TB-ĐHKT ngày 6 tháng 2 năm 2023 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022.


Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo số 4643/TB-ĐHKT ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN tuyển Giảng viên năm 2023

Với tầm nhìn trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu ứng dụng ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực Châu Á và vươn ra thế giới, Trường […]


Tuyển dụng Phó Trưởng phòng Chính trị và Công tác Sinh viên

Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Phó Trưởng phòng Chính trị và Công tác Sinh viên. Cụ thể như sau:


Tuyển dụng 01 Nhân viên Hành chính phục vụ tại Phòng Hành chính - Tổng hợp

Nhân sự hưởng lương theo quy định của Trường ĐHKT, thu nhập tăng thêm theo vị trí công việc, theo trách nhiệm và khả năng thực hiện công việc, theo kết […]


Tuyển dụng 01 chuyên viên Khoa Kinh tế Chính trị

Hiện nay Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Chuyên viên tại Khoa Kinh tế Chính trị, cụ thể như sau:


Tuyển dụng 01 chuyên viên phụ trách công tác văn thư, lưu trữ

Hiện nay Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Chuyên viên phụ trách công tác văn thư lưu trữ tại Phòng Hành chính – Tổng hợp.


Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN trải thảm đỏ chào đón nhân tài

Với tầm nhìn trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu ứng dụng ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực Châu Á và vươn ra thế giới, Trường […]


Tuyển dụng chuyên viên tư vấn tuyển sinh các chương trình trong nước

Hiện nay Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Chuyên viên tư vấn tuyển sinh tại Phòng Tuyển sinh.


Tuyển dụng Điều phối viên các chương trình liên kết đào tạo quốc tế

Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 04 Điều phối viên các chương trình liên kết đào tạo quốc tế làm việc tại Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế (CITE)


Tuyển dụng Chuyên viên Phòng Thanh tra và Pháp chế

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ, với sứ mệnh cung cấp cho xã hội nguồn […]


Tuyển dụng Chuyên viên Đoàn thanh niên

Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) - Đại học số 1 Việt Nam, xếp hạng 451-500 thế giới Lĩnh vực Kinh doanh và Nghiên cứu quản […]