PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Cấn Thị Hồng Vân

01:43 24/12/2021

Chuyên viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Học vị: Thạc sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email:canthihongvan@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506 502

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGH. Có kinh nghiệm làm việc ở các mảng hành chính, nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội và Công ty cổ phần và giáo dục Ngôi Sao. Năm 2017 - nay, công tác vi trí chuyên viên phòng Tổ chức Nhân sự, Trường ĐHKT. Các mảng công việc chính: tuyển dụng, lương - thâm niên, HĐGSCS Trường ĐHKT, chức danh nghề nghiệp...

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGH (năm 2022)

Cử nhân khoa Toán - Cơ - Tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN (năm 2015)

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chuyên viên xuất sắc Năm học 2018-2019;

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Có thành tích xuất sắc Năm học 2019-2020.